S-a lansat “Programul Prioritar National pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban”

Luni, 11 august 2008, s-a lansat „Programul Prioritar National pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban”. Acesta va fi implementat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, prin Compania Nationala de Investitii (CNI) S.A., în colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor.

Programul reprezinta o initiativa a Guvernului României dedicata cresterii calitatii vietii culturale în mediul mic urban, prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale. Obiectivul principal îl constituie cresterea accesului populatiei din mediul mic urban la informatie, educatie, cultura si coeziune sociala, reabilitarea si modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. În implementarea programului se va lua în considerare potentialul comunitatii de a sustine pe termen lung, atât functionarea si destinatia cladirii, cât si derularea unor activitati specifice.

Finantarea proiectelor se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, prin MDLPL. Valoarea maxima eligibila este de 3.000.000 RON (TVA inclus), solicitantul urmând sa asigure din surse proprii diferenta dintre valoarea totala a proiectului si suma maxima ce poate fi alocata prin program.

Solicitanti pot fi autoritati publice locale din mediul mic urban, în care exista un asezamânt cultural care necesita reabilitare, modernizare sau dotare, singure sau în parteneriat cu alte autoritati publice, ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate.

Ghidul operational al programului este disponibil pe site-ul MDLPL, la adresa:

http://www.mdlpl.ro/_documente/lucrari_publice/PPN/ghid_camine.pdf