Curtea de Apel Suceava anunță investiții de 11 milioane de euro în noile sedii ale Judecătoriilor Suceava și Rădăuți
Curtea de Apel Suceava a anunțat, prin raportul anual de activitate prezentat joi, că vor fi investiți circa 11 milioane de euro în construcția noilor sedii ale Judecătoriilor Suceava și Rădăuți.

În raport se arată că Judecătoria Rădăuți își desfășoară activitatea într-un imobil din anul 1860 unde ocupă primul etaj al clădirii și o mică parte din parter, iar restul spațiilor de la parterul imobilului sunt ocupate de Muzeul Etnografic Bucovina și de mai mulți investitori privați.

În raport se reamintește că având în vedere vechimea construcției și faptul că aceasta nu a avut, inițial, destinația de sediu de instanță, în anul 1998 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice și că deși rezultatul expertizei arată că imobilul prezintă un grad ridicat de risc seismic, până în prezent în acest sediu nu s-au executat decât mici intervenții de întreținere curentă, din cauza refuzului celorlalți utilizatori ai spațiilor din clădire de a participa la finanțarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță a clădirii.

Imobilul este într-o stare avansată de degradare, atât la structură, cât și la tâmplăria interioară și exterioară, la învelitoarea din țiglă, la instalațiile sanitare, de paratonieră, de apă-canal, instalațiile electrice, iar compartimentarea actuală nu corespunde cerințelor de  funcționare specifice unei instanțe, întrucât nu asigură separarea celor trei fluxuri  de circulație.

În anul 2008 s-a luat decizia realizării unui sediu nou, modern și funcțional pentru Judecătoria Rădăuți, pe un teren în suprafață de 2.228,5 m.p. situat în strada Piața Unirii colț cu str. Sf. Dumitru, în spatele Primăriei municipiului Rădăuți. Terenul se află în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în folosința gratuită a Curții de Apel Suceava pe o perioadă de 99 ani, conform Hotărârii Consiliului Local Rădăuți nr. 75 din 31 iulie 2008.

Deși indicatorii tehnico-economici au fost aprobați de ministrul justiției încă din 23.01.2012, obiectivul a fost inclus în Programul de investiții publice abia în anul 2016, an în care s-a elaborat Proiectul tehnic, s-a obținut autorizația de construire și s-a derulat procedura simplificată de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări.

Contractul a fost încheiat pe data de 24 august 2017 cu antreprenorul general SC ”CORAL” SRL Tulcea, iar execuția lucrărilor a început pe data de 4 septembrie 2017 astfel că până în 31 decembrie 2017 s-a organizat șantierul, au fost demolate construcțiile de pe amplasament, au fost deviate rețelele, s-a executat radierul general și s-au executat armături pentru demisol.

Construcția va avea regimul de înălțime Ds+P+3E, suprafața construită de 1.100 mp și suprafața desfășurată de 3.904 m.p. Instanța va dispune de 3 săli de ședințe (1 mare + 2 medii), 1 cameră de consiliu, 2 arhive curente civil/penal, o registratură, o arhivă permanentă în suprafață de peste 200 m.p., un grup arest conform cerințelor actuale, 2 birouri pentru executări civile și penale, birouri pentru conducere, birouri pentru judecători și personalul auxiliar, spații pentru public și personalul instanței și alte spații anexă necesare funcționării clădirii.

Valoarea totală aprobată a investiției este de 22.024.099 lei, respectiv 4.926.803euro inclusiv TVA, în prețuri valabile în aprilie 2016, iar durata de realizare este de 24 luni.

În ceea ce privește proiectul noului sediu al Judectătoriei Suceava, acesta a fost inițiat ca urmare a insuficienței spațiilor cu destinația de birouri personal și săli de judecată în actuala clădire care asigură funcționarea celor trei instanțe din municipiul Suceava (Curtea de Apel, Tribunalul și Judecătoria).

Noul obiectiv este cuprins în Programul național de investiții care a fost demarat de Ministerul Justiției în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și va fi amplasat pe un teren în suprafață de 6.600 m.p., situat în municipiul Suceava, B-dul George Enescu f.n., pus la dispoziție de Primăria municipiului Suceava.

În ședința Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Justiției din data de 8 noiembrie 2017 s-a aprobat ca investiția să aibă o suprafață desfășurată de 4.890 m.p., iar valoarea totală va fi de  26.975.196 lei, echivalent 5.868.000 euro.(N.B.)

loading...