ANUNT DE PARTICIPARE

Autoritatea finantatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, bdul. 1 Mai nr.5A, cod postal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, anunta ca prin HCL nr. 146/28.08.2008 a suplimentat cu 300.000 lei “PROGRAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2008” pentru construirea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult si organizeaza în data de 18 octombrie, ora 14, selectie publica de proiecte în vederea atribuirii urmatoarelor contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice:

1.    Implicarea societatii civile în construirea de noi lacasuri de cult în municipiul Suceava;
2.    Implicarea societatii civile în reabilitarea si consolidarea cladirilor lacasurilor de cult din municipiul Suceava;
3.    Sustinerea editarii si achizitiei de carti si publicatii în municipiul Suceava;
4.    Activitati cultural-educative;
5.    Alte ramuri sportive;
6.    Sustinerea altor activitati care se desfasoara în municipiul Suceava.

Data limita: pentru depunerea propunerilor de proiecte este 16 octombrie 2008, ora 14. Autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie a proiectelor, motivata de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalitatii în cazul în care aceste activitati de interes comunitar nu ar demara sau nu s-ar desfasura în timp optim.

Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile.
    Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc urmatoarele criterii de selectionare.
a)    solicitantul nu a mai beneficiat de o finantare nerambursabila în decursul anului fiscal 2008;
b)    proiectele sunt de interes public local;

c)    este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:
–    experienta în domeniul administrarii altor programe si proiecte similare;
–    caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetatenii, comunitatea);
–    capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;
–    experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale  din tara si din strainatate, dupa caz.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispozitia celor interesati la sediul Primariei Municipiului Suceava, bdul. 1 Mai nr.5A, camera 14.
 Anuntul de participare la selectia publica de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice a fost publicat în M.O. nr.348 din data de 17.09.2008.

    
 

 

 

loading...