Peste 1,1 milioane de absenţe au înregistrat elevii suceveni în primul semestru al acestui an şcolar. Media absenţelor per elev este în scădere cu 0,58 la sută faţă de perioada similară a anului şcolar precedent.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, profesorul Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că în primul semestru al anului şcolar în curs s-au înregistrat 1 146 790 de absenţe, din care 553 069 au fost motivate, iar 593721 au fost nemotivate.

Anuţei a spus că cele mai multe absenţe, 543 204, s-au înregistrat în învăţământul liceal, din care 308 573 au fost motivate, iar 234631 sunt nemotivate.

El a precizat că alte 357 896 de absenţe s-au înregistrat în învăţământul gimnazial, din care 143 222 au fost motivate, iar 214 673 nemotivate, în timp ce în învăţământul profesional s-au înregistrat 118 041 de absenţe, dintre acestea 55 607 fiind motivate.

Anuţei a mai spus că în învăţământul primar s-au înregistrat 116 891 de absenţe, din care 43 258 au fost motivate, iar  în învăţământul post-liceal s-au raportat 10 758 de absenţe, dintre acestea doar 2408 au fost motivate.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a subliniat că în primul semestru al acestui an şcolar s-a înregistrat o medie de 12,12 absenţe/ elev şi  o medie 6,27 absențe nemotivate / elev, situaţia absenţelor nemotivate  încadrându-se în limitele prevăzute de prevederile Statutului elevului.

 

Anuţei a arătat că în comparaţie cu semestrul I al al anului școlar 2016/2017 se constată că în semestrul I al acestui an şcolar media absențelor / elev este în scădere cu 0,58 la sută.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a subliniat că situaţia absenţelor înregistrate de elevii suceveni este monitorizată lunar, iar printre măsurile cu caracter permanent adoptate la nivelul ISJ Suceava pentru scăderea absenteismului se numără monitorizarea activității Comisiilor pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar (comisie cu caracter obligatoriu în școală, monitorizarea absenteismului tuturor  elevilor din fiecare şcoală prin colectarea centralizată lunară a absențelor din școli,  controale tematice în școli pe acestă temă, activităţile de suport educațional pentru părinţi din partea profesorilor diriginţi şi învăţătorilor din fiecare unitate şcolară de pe raza judeţului Suceava în scopul prevenirii absenteismului, activităţile în cadrul comisiilor diriginților şi a cercurilor pedagogice coordonate de ISJ Suceava în colaborare cu directorii şcolilor şi autorităţile locale în scopul eficientizării activităţii diriginților privind scăderea absenteismului şcolar, precum şi derularea la nivelul ISJ Suceava și prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică a numeroase proiecte, programe, studii privind combaterea fenomenului absenteismului.

Potrivit art. 27, al.1 din Statutul elevului, stabilit prin Ordinul MENCS Nr. 4742 / 10.08.2016,  pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10 la sută de absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

(Liliana Bujdei)