Consilierii locali PSD propun realizarea unei aplicații mobile oficiale a Municipiului Suceava cu denumirea “Suceava City App” care să ofere informații, dar și să permită sesizarea Primăriei cu problemele din oraș. Serviciul de specialitate din Primărie consideră proiectul prea amplu și costisitor
Grupul consilierilor locali PSD din Consiliul Local Suceava au inițiat un proiect de hotărâre privind achiziționarea unei aplicații mobile oficiale a Municipiului Suceava cu denumirea “Suceava City App” în vederea facilitării accesului la o serie de informații pentru utilizatori.

În expunerea de motive, inițiatorii arată că această aplicație  va asigura facilitarea accesului cetățenilor la o serie de informații din municipiu Suceava.

„Datoritii creșterii anuale a turiștilor din municipiu și a evenimentelor culturale, sportive, sociale și religioase de tip locale, naționale și intemationale care se desfășară anual, dar și a câștigării titlului de “Destinație europeană de excelență 2017”, este oportună achiziționarea unei aplicații pentru a veni în întâmpinarea vizitatorilor și participanților la desfășurarea evenimentelor, descoperirea obiectivelor și traseelor turistice”, se arată în document.

Inițiatorii susțin că, de asemenea, aplicația are menirea de colaborare între cetățeni și administrație, printr-o secțiune dedicată sesizării electronice a problemelor din cadrul municipiului.

„Sub acest aspect, aplicația are rolul de a reduce durata intervențiilor la anumite defecțiuni apărute la instalațiile și obiectivele în administrarea Primăriei, pe teritoriul municipiului. Personalul primăriei, nu poate acoperi în timp util tot teritoriul municipiului, astfel încât sesizările transmise de către cetățeni prin aplicație, departamentelor Primăriei Suceava, pot duce la remedierea în timp util a aspectelor sesizate. Este foarte important ca cetățenii Sucevei să se implice constructiv în problemele orașului în care trăiesc”, se menționează în expunerea de motive.

Totodată, aplicația ar putea avea și rol de fluidizare a traficului rutier de pe raza municipiului, prin identificarea mai rapidă a locurilor de parcare, a spațiilor de recreere, cazare, alimentație publică, aprovizionare  și divertisment.

„În ceea ce privește transportul public local, serviciul de taximetrie și a celui de închirieri auto, aplicația vine în sprijin prin prezentarea traseelor, stațiilor și adreselor, a costului  și a programului de funcționare. Punctele de încărcare pentru vehiculele electrice devin o prioritate pentru un oraș “verde”, astfel aplicația va pune la dispoziție identificarea locațiilor de alimentare cu energie electrică, dar și a disponibilității acestora”, susțin inițiatorii.

Mai mult, pentru creșterea gradului de transparență a deciziilor și pentru o comunicare mai directă și mai simplă cu cetățenii, aplicația poate fi utilizată pentru prezentarea ultimelor noutăți, proiecte și hotărâri ale Primăriei și Consiliului Local din Municipiul Suceava.

 

„Problema  animalelor fără stăpân poate fi de asemenea soluționată prin această aplicație, prin implicarea cetățenilor în identificarea locațiilor unde se află acestea, prin oferirea contactelor cabinetelor veterinare, a locației și contactului de la adăpostul municipal pentru animalele fără stăpân”, se menționează în document.

Consilierii PSD Suceava consideră că vizitatorii Municipiului Suceava și cetățenii acestuia trebuie să simtă că sunt protejați, iar din acest motiv consideră că este necesară și includerea în cadrul aplicației a numerelor de telefon, adresele, organizațiilor, asociațiilor pentru protecția consumatorului, poliției locale, dispeceratului domeniului public și protecției copilului.

„Prin adoptarea și implementarea acestui proiect, Municipiul Suceava va face un nou pas spre dezvoltarea ideii de “smart-city”, prin dezvoltarea unui oraș inteligent și prietenos, care oferă servicii în favoarea cetățenilor”, se subliniază în expunerea de motive.

Pe de altă parte, Serviciul de specialitate din Primăria Suceava a emis un raport în care susține că această aplicație necesită resurse foarte multe și cheltuieli mari.

Astfel, se apreciează că aplicația „Suceava  City App” (bazată pe conceptul Smart City) propusă spre achiziție, presupune implementarea mai multor aplicații, cu mențiunea că proiectele Smart City sunt, prin natura lor, proiecte evolutive, cu un grad ridicat de complexitate și care impun realizarea de investiții în tehnologiile dedicate (servere, soluții pentru securitate software și hardware, echipamente sau componente ce conțin unități de procesare a datelor, senzori, echipamente programabile și cu capabilități de conectare la Internet sau alte rețele de date, rețele de comunicații fixe  și mobile, etc.), etapizarea procedurilor de achiziții pentru că soluțiile smart deservesc paliere distincte, dar interconectate, precum și identificarea echipei de lucru (clustere specializate IT) și alocarea resurselor bugetare (de achiziție și mentenanță).

 

„Facem precizarea că, dotarea existentă la acest moment în Primăria municipiului Suceava nu se pretează la implementarea acestui tip de proiect, respectiv, proiectarea Caietului de sarcini și a documentației de achiziție pentru astfel de proiecte se impune a fi realizată de către firme specializate cu experiență în domeniul IT. Exemplele de bune practici referitoare la implementarea proiectelor de tip Smart City (proiecte pilot) au la bază, pe de o parte, acorduri și parteneriate cu asociații, companii, institute de cercetare-dezvoltare, universități, nu în ultimul rând, voluntari, iar pe de altă parte, resurse financiare atrase”, se arată în raport.

Mai mult, fiind vorba de proiecte de anvergură se impune prioritizarea și etapizarea achiziționării acestor aplicații, iar acest lucru va permite eșalonarea cheltuielilor necesare a fi efectuate și identificarea resurselor  aferente.

„Prin urmare, considerăm că achiziționarea și implementarea unui astfel de proiect, deși este benefică și de actualitate, va fi posibilă după îndeplinirea condițiilor menționate mai sus”, se mai arată în răspunsul serviciului de specialitate al Primăriei Suceava.(T.B.)

loading...