CAS va monitoriza saptamanal consumul de medicamente din farmaciile aflate in contract

Dupa ce au fost desfiintate plafoanele de alocare a fondurilor pentru decontarea retetelor, dupa eliberarea medicamentelor gratuite si compensate de catre farmacii, CAS Suceava si reprezentantii Colegiului Judetean al Farmacistilor s-au întâlnit marti, pentru a stabili modalitatea de monitorizare a consumului de medicamente.   

Potrivit unui comunicat al CAS Suceava, se precizeaza ca, în Monitorul Oficial din 03.10.2008 a fost publicata HGR nr.1225/2008 pentru modificarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008.
În Hotarârea de Guvern, care a intrat în vigoare de la data publicarii, se precizeaza ca farmaciile vor elibera asiguratilor medicamentele din prescriptiile medicale si vor depune la CAS, în primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat  medicamentele cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu, documentele necesare (factura si retetele eliberate), în vederea decontarii pentru luna respectiva.

Farmaciile în contract cu CAS Suceava au dreptul sa primeasca, la termenele prevazute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, la nivelul realizat.

Valoarea contractului încheiat de CAS Suceava cu fiecare farmacie, pentru anul 2008, pentru medicamentele cu si fara contributie personala eliberate în ambulatoriu, a fost valabila pâna la data de 03 octombrie a.c., data de la care institutia noastra va deconta contravaloarea acestora la nivelul realizat.

În vederea asigurarii continuitatii eliberarii medicamentelor cu si fara contributie personala pentru tratamentul în ambulatoriu, precum si a medicamentelor si materialelor sanitare care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, casele de asigurari de sanatate pot utiliza angajamente legale suplimentare în anul 2008, în limita prevederilor aprobate în bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru exercitiul bugetar 2008, cu termen de plata trimestrul I al anului 2009.

Tot în comunicat se precizeaza ca, în cursul zilei de marti, la sediul CAS Suceava a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentantii Colegiului Judetean al Farmacistilor Suceava, în cadrul careia au fost prezentate prevederile Hotarârii de Guvern si s-a stabilit de comun acord, ca pentru monitorizarea permanenta a consumului de medicamente de catre CAS Suceava, farmaciile aflate în contract sa transmita în prima zi a fiecarei saptamâni valoarea medicamentelor eliberate pe baza prescriptiilor medicale, din saptamâna precedenta.

loading...