Acuze grave aduse președintelui CECCAR în cadrul ședinței filialei sucevene, fiind pusă în discuție inclusiv legitimitatea acestuia în fruntea acestei organizații

Adunarea Generală a filialei sucevene a Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România (CECCAR) a discutat, miercuri, între altele, de situația în care se  află conducerea actuală națională a CECCAR, mai ales președintele acesteia, Robert Șova, a cărui legitimitate a fost pusă în discuție.

Astfel, expertul contabil Filip Șerban, a prezentat Adunării Generale a CECCAR Suceava un document în care prezintă situații grave existente la nivelul conducerii CECCAR înaintea Conferinței Naționale programate în data de 8 aprilie.

În document, Filip Șerban îl întreabă pe președintele CECCAR dacă alegerea în funcția de președinte de la Conferința Națională din aprilie 2017 s-a făcut cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CECCAR având în vedere că hotărârea care a stat la baza procesului verbal al Comisiei de nominalizare nu a fost publicată.

El mai acuză că din anul 2017 a fost suspendată activitatea privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile în condițiile în care Regulamentul aferent este în vigoare și a fost aprobat de Conferința Națională din anul 2012, iar Conferința Națională are ca atribuții aprobarea normelor privind controlul modului de respectare a normelor profesionale.

Filip Șerban întreabă care au fost motivele suspendării activității privind auditul de calitate mai ales că hotărârile Conferințelor Naționale, ordinară și extraordinară, din 2017 nu au fost publicate, situație în care nu pot fi opozabile membrilor CECCAR.

„Din punctul de vedere al membrilor CECCAR, normele profesionale sunt vitale în activitatea unui organism profesional.(….) Pentru anul 2017 importanța acordată standardelor profesională a fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire. La examenele de acces în profesie la loc de frunte sunt disciplinele audit și evaluarea economică a întreprinderilor care nu au nicio legătură cu OG 65/1994. O organizație profesională nu poate să existe fără standarde profesionale”, se arată în documentul prezentat Adunării Generale CECCAR Suceava.

Mai mult, președintele CECCAR este acuzat că de când a preluat mandatul, în 2014, nu a actualizat și revizuit niciun strandard profesional și nicio întâlnire de lucru cu membrii departamentului pentru urmărirea aplicării normelor profesionale pe motiv că nu sunt bani deși datele oferite de Ministerul Finanțelor arată pentru anii 2014, 2015 și 2016 excedent de peste 14 milioane de lei.

Totodată, membrii CECCAR nu cunosc nici măcar cuantumul indemnizației președintelui CECCAR, acesta fiind, după unele surse, de 12.000 de lei, sau de 12.000 de euro.

În document se mai arată că activitatea CECCAR a fost supusă auditului financiar de o firmă membri a grupului „Big four” fără să se cunoască motivele pentru care a fost desemnată această firmă, suma prevăzută în contract și cum au fost valorificate aspectele semnalate de auditor pentru a se analiza eficiența modului de utilizare a fondurilor provenite din cotizațiile membrilor CECCAR și dacă selectarea firmei are legătură cu faptul că aceeași societate a sponsorizat Congresul CECCAR în 2016.

Președintele CECCAR mai este întrebat care au fost motivele pentru care la Conferința Națională din aprilie 2017 de la București au fost convocați în calitate de invitați directorii filialelor care însă au fost plasați într-o altă sală decât cea în care se desfășurau lucrările, dar și despre eficiența Conferinței naționale de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară desfășurată în noiembrie 2017 la care membrii DUANP nu au primit niciun material.

Președintele CECCAR mai este acuzat că nu a suspus dezbaterii membrilor CECCAR mai multe materiale adoptate de Conferința Națională extraordinară de la Brașov, inclusiv modificarea și completarea ROF sau modul de organizare și desfășurare a alegerilor în cadrul CECCAR.

Potrivit aceluiași document, tot la Conferința de la Brașov a fost eliminată din organigrama CECCAR Direcția de Audit Intern, fără să se știe motivele și dacă activitatea DAI a fost externalizată sau desființată.

În aceeași Conferință de la Brașov s-a aprobat sistemul de salarizare în cadrul CECCAR care însă nu este public.

Totodată, președintele CECCAR este acuzat că a organizat defectuos conferințele organizației, a obținut sponsorizări a căror valoare nu este cunoscută și nici dacă au fost ulterior încheiate contracte cu aceste firme pentru serviciile oferite.

Între altele, președintele CECCAR este întrebat care au fost motivele legale pentru suspendarea auditului de calitate la cabinete în anul 2017, dar și cine a stabilit introducerea stampilelor pentru societățile comerciale de expertiză contabilă și societățile comerciale.

În document, se solicită amânarea organizării Conferinței Naționale CECCAR programată pentru data de 8 aprilie 2018 în vederea remedierii deficiențelor de organizare, prezentarea proiectului de raport al Consiliului Superior al CECCAR cu 15 zile înainte de organizarea conferinței și distribuirea lui membrilor CECCAR, iar în situația în care acesta este respins, Consiliul Superior este demis, urmând să fie ales un nou organ de conducere care să ceară aprobarea Conferinței Naționale pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare pentru perioada 2014-2017, document care să stea la baza acțiunilor ulterioare în instanță sau la parchet.

Adunarea Generală a CECCAR Suceava a votat să transmită atât președintelui CECCAR cât și fiecărui membru al Consiliului Superior al CECCAR aceste documente și l-au desemnat pe Filip Șerban să prezinte situațiile semnalate în Biroul Permanent. (N.B.)