90 la suta din proiectele de reabilitare a scolilor nu sunt finalizate

În cadrul sedintei de prezentare a raportului privind starea învatamântului preuniversitar la nivelul judetului Suceava, în anul  scolar 2007 – 2008, seful ISJ Suceava, Petru Carcalete, a precizat ca, pe parcursul anului calendaristic curent, judetului Suceava i-au fost aprobate pâna la 30 septembrie, pentru 176 de scoli, fonduri pentru investitii,  reabilitari de cladiri, campusuri si utilitati, în suma totala de 68.406.000 RON, iar din totalul de 176 de scoli la care au fost începute în 2007 sau 2008 lucrari, 107 sunt finantate prin Primarii, pentru celelalte 69 sumele alocate fiind transferate unitatilor de învatamânt.

„Referitor la stadiul lucrarilor, precizam faptul ca în procent de peste 90%, proiectele începute nu sunt finalizate, existând lucrari efectuate care nu au fost platite”,  a declarat Petru Carcalete.

Acesta a mai adaugat ca situatia bazelor sportive (53 sali de sport si 235 terenuri sport în aer liber) în unitatile de învatamânt nu a cunoscut îmbunatatiri în ultimul an. În multe unitati scolare, orele de sport se desfasoara în sali si pe terenuri improvizate.

În scolile sucevene exista 1224 cabinete si laboratoare pentru desfasurarea activitatii didactice la disciplinele: limba si literatura româna, limbi moderne, informatica, matematica, chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, stiinte socio-umane, religie. Insuficienta spatiilor scolare însa, determina în multe unitati utilizarea cabinetelor ca sali de clasa permanente.

Seful ISJ Suceava a mai mentionat ca Programul SEI (Sistem Educational Informatizat) de dotare a 59  de unitati  cu noi calculatoare, nu a putut fi aplicat în cursul anului scolar precedent, întrucât a fost blocat de procedurile greoaie de licitatie si achizitie.

Unitatile de învatamânt din judet dispun de 268 de biblioteci scolare, cu un fond de carte cuprinzând 2.108.396 de titluri si 837 de locuri în sali de lectura. În semestrul al doilea al anului scolar 2007-2008, de la bugetul de stat au fost alocate fonduri pentru dotarea bibliotecilor cu material didactic si carti în valoare  de 1.248.588 lei si 42.000 lei pentru dotarea centrelor de documentare si informare.

Completarea fondului de carte a fost realizata în unele unitati scolare sub forma de donatii si achizitii prin programe speciale derulate la nivel national (6320 volume pentru 10 licee din municipiul Suceava) si judetean (Proiectul „O carte pentru scoala mea”).

loading...