Direcția Silvică Suceava produce anual circa 8,3 milioane de puieți cu care realizează programul de împăduriri

Direcția Silvică Suceava a prezentat, vineri, în ședința Colegiului Prefectural Suceava programul de împăduriri, menționând ca , anual, această structură produce 8,3 milioane de puieți care sunt folosiți în programul de împăduriri.

DS Suceava precizează că administrează în prezent 342.746 ha, din care suprafață proprietate publică a statului este de 273 .398 ha, iar cea administrată cu contracte de administrare și servicii silvice este de 69.338 ha.

Potrivit documentului prezentat în Colegiul Prefectural Suceava de directorul Direcției Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, clasa de regenerare în fond forestier de stat la sfârșitul anului 2016 a fost de 1507 ha, din care în primăvara anului 2017 s-a împădurit o suprafață de 1066 ha.

Mai mult, în primăvara anului 2017 programul pentru lucrările de regenerarea pădurilor în suprafață de 1840 ha, din care regenerări naturale 790 ha și împăduriri integrale 1050 ha, a fost realizat în procent de 105%, cu o depășire de 72 ha la regenerări naturale și 16 ha la împăduriri integrale, iar în toamna 2017, deși Direcția Silvică Suceava nu a avut program de împăduriri, a realizat o suprafață de 17 ha.

Tot în anul 2017  s-au efectuat lucrări de completari curente în plantații cu reușita provizorie pe suprafață de 369 ha.

De menționat este că în fond forestier privat cu contract de administrare în anul 2017 suprafața regenerată este de 320 ha, din care regenerări naturale în suprafață de 37 ha și împăduriri în suprafață de 283 ha și s-au executat completări ce însumează o suprafață de 40 ha.

Totodată, în fond forestier ce aparține unor persoane fizice cărora Ii s-a constituit fond de conservare și regenerare, în primăvara 2017 s-au executat lucrări de împăduriri în suprafață totala de 164 ha, iar suprafața cu regenerări naturale realizată în anul 2017 este de 48 ha.

DS Suceava subliniază că în campania de împăduriri din primavara anului 2017 s-au folosit un numar de 7,8 milioane puieți forestieri, din care 5,7 milioane puieți molid, 800 mii puieți brad,320 mii puieți larice, 40 mii puieți pin silvestru, 135 mii puieți fag, 275 mii puieți paltin de munte, 180 mii puieți frasin, 226 mii puieți stejar, 71 mii puieți gorun, 57 mii puieți salcâum, 10 mii cireș, 3 mii  puieți plop e.a. și 31 mii anin.

„Majoritatea puieților folosiți în campania de împăduriri din anul 2017 au fost asigurați din pepinierele proprii. Numărul de puieți  produși anual  de  Direcția  Silvică  Suceava  este  de  8,3 milioane puieți, cu un excedent de 0,5 milioane puieți molid ce au fost produși  pentru persoane fizice cu suprafețe tăiate în anii anteriori și care în conformitate cu Legea nr.46/2008 trebuie împădurite”, precizează DS Suceava.

Directia Silvica Suceava detine un numar de 74 pepiniere permanente, din care 72 pepiniere permanente de rășinoase și două pepiniere permanente de foioase, suprafața totală a pepinierelor permanente fiind de 115 ha.

De asemenea Directia Silvica Suceava deține un număr de 165 pepiniere cantonale cu o suprafață totală de 8 ha, astfel încât suprafața totală a pepinierelor este de 123 ha.

Direcția Silvică Suceava mai arată că programul de regenerarea pădurilor în anul 2018 este în suprafață de 1300 ha, din care 630 ha regenerări naturale și 670 ha împăduriri, clasa de regenerare fiind de 1712 ha și se va împăduri o suprafață de 770 ha, diferența de 942 ha fiind justificată de faptul că pe 933 de ha s-a recoltat masă lemnoasă în parchete cu o vechime de sub un an, 3 ha de suprafață cu regenerare naturală și 6 ha de suprafață preluată ca urmare a anulării unor procese verbale de punere în posesie.

De menționat este că în fond forestier privat cu contracte de administrare programul de împăduriri din anul 2018 este de 90 ha, iar cel de completări în plantații este de 35 ha.

 Suprafața ce se va împăduri în anul 2018 în fond forestier ce aparține persoanelor fizice și juridice cu care Direcția Silvică  Suceava are contracte de servicii silvice este de 100 ha, lucrarile de împăduriri urmând să se execute în principal cu puieți din speciile molid și larice pe care DS Suceava i-a produs în anii anteriori pentru împădurirea suprafețelor în fond forestier ce aparțin persoanelor fizice.

În ceea ce privește situația din cadrul Ocolului Silvic Broșteni unde în 2016 au fost doborâturi de vânt în masă care au afectat o suprafață  de 550  ha,  masa  lemnoasă  fiind  exploatată  până  sfârșitul anului 2017, o suprafață de 120 ha se va împăduri în primavara acestui an, o suprafață de 300 ha se va împăduri în anul 2019, iar diferența de suprafață de 130 ha se va împăduri în anul 2020.

Direcția Silvică Suceava estimează că în 2019 va împăduri în fond forestier de stat o suprafață de cca 860 ha, în fond forestier administrat cu contracte o suprafata de 198 ha, iar la persoane fizice cu contracte de servicii silvice o suprafață cel puțin egală cu suprafața ce se împădurește în acest an.(N.B.)