Oferta educaţională a unităţilor liceale de stat şi particulare din judeţul Suceava, prezentată în cadrul Târgului liceelor

Liceenii participanţi la cea de a XIX-a ediţie a Târgului ofertelor educaţionale au prezentat oferta de şcolarizare pentru anul viitor, infrastructura şi performanţele şcolare, susţinând cu argumente solide invitaţia adresată elevilor de clasa a VIII-a de a opta pentru unităţile liceale prezente la acest eveniment.

Directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava, profesor Maria Pavelescu, a declarat, vineri, pentru NewsBucovina, că la ediţia din acest an participă cu standuri de prezentare 24 de unităţi liceale de stat şi particulare din judeţul Suceava, dar şi o şcoală postliceală sanitară.

Pavelescu a spus că la eveniment au participat elevi din clasele a VIII-a, mulţi din mediul rural al judeţului Suceava, chiar de la o distanţă mai mare de municipiul Suceava, precum cei ai Şcolilor gimnaziale din Dorna Arini sau Ciocăneşti.

“La Târgul ofertelor educaţionale copiii pot vedea oferta de şcolarizare a tuturor liceelor prezente cu standuri, iar specialişti ai CJAE Suceava oferă consiliere, consultanţă privind orientarea şcolară”, a spus Pavelescu.

Ea a menţionat că, începând cu anul şcolar viitor, la solicitarea şcolilor, consilierii CJRAE Suceava vor merge în unităţile de învăţământ, în special la cele care nu au angajaţi consilieri şcolari, pentru a oferi elevilor de clasa a VIII-a consultanţă privind orientarea în carieră.

“Pentru anul viitor, fiecare consilier şcolar “va adopta” câte o şcoală care nu are angajat consilier şcolar şi va face aceste activităţi de orientare în carieră”, a spus Pavelescu.

Prezent la Târgul ofertelor educaţionale, inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, profesorul Cristian Cuciureanu, a declarat pentru NewsBucovina că propunerea vizând desfăşurarea unor activităţi de consiliere în carieră în şcolile care nu au consilieri şcolari este foarte bună.

“E o idee foarte bună, cunoscând modelul altor ţări în care orientarea în carieră se face de la vârstă mică, deşi şi noi facem acest lucru, dar sunt de părere că părinţii trebuie să înţeleagă că profesorii au experienţă, au competenţă în a-i orienta pe copii pentru viitor, în raport cu abilităţile lor, cu capacităţile lor intelectuale, astfel încât fiecare să-şi găsească nişa lui şi să ocupe un loc cât mai bun în societate”, a spus Cuciureanu.

În cadrul Târgului ofertelor educaţionale, liceele, majoritatea din municipiul Suceava, au fost prezente cu standuri de prezentare, oferind elevilor de clasa a VIII-a pliante cu date privind oferta de şcolarizare, infrastructura şcolară, performanţele elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, proiectele aflate în derulare, iar liceenii au răspuns întrebărilor adresate de participanţi.

Una dintre elevele Liceului Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, Iuliana Denisa Antoneac, din clasa a XI-a, filologie, ne-a declarat că în oferta unităţii pentru anul şcolar viitor sunt prevăzute câte 28 de locuri la profilul uman- specializarea filologie şi la profilul real- specializarea ştiinţele naturii, iar la profilul tehnic sunt 56 de locuri, în timp ce la şcoala profesională cu durata de 3 ani sunt prevăzute 28 de locuri în domeniul mecanic.

Ea a spus că liceul oferă condiţii foarte bune pentru desfăşurarea procesului educaţional, profesorii sunt foarte bine pregătiţi, iar elevii care optează pentru acest liceu au posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile, dar şi de a primi o educaţie corespunzătoare, ce le permite să aibă un viitor mai bun.

Eleva Iuliana Denisa Antoneac a mai declarat că liceul în care învaţă derulează proiecte internaţionale, iar infrastructura şcolară este bine pusă la punct, unitatea dispunând de laboratoare şi cabinete, dar şi de sală şi teren de sport.

Un elev din clasa a VIII-a de la Liceul Natanael din Suceava, Daniel Bârcă, a declarat că doreşte să continue studiile liceale la aceeaşi unitate de învăţământ, mai ales pentru că aici “investiţiile se fac în elevi”, conform motto-ului liceului “ Investim tot ce avem mai bun în generaţia care ne urmează”.

El a spus că la liceul în care învaţă dotarea laboratoarelor şi a cabinetelor este foarte bună, elevii dispun de multe hărţi pentru disciplinele istorie şi geografie,  profesorii sunt foarte bine pregătiţi, lucrează îndeaproape cu elevii şi le face plăcere să le explice acestora atunci când nu înţeleg unele noţiuni, iar munca lor se reflectă şi în rezultatele şi performanţele obţinute de elevi.

În oferta educaţională a Liceului Natanael pentru anul şcolar 2018-2019 figurează 15 locuri la învăţământul liceal, profil real- specializarea ştiinţe ale naturii şi 14 locuri la învăţământul profesional cu specializările mecanic auto şi brutar-patiser.

Profesorul Cătălin Chifan de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava ne-a declarat că unitatea de învăţământ liceală promovează foarte mult creativitatea şi oferă multe oportunităţi elevilor care aleg să studieze aici.

“Noi pregătim aceşti copii pentru a-şi dezvolta şi manifesta creativitatea, iar mai târziu vor fi viitori artişti, fie artişti plastici, fie arhitecţi sau muzicieni”, a spus Chifan.

El a precizat că liceul a înfiinţat în urmă cu câţiva ani o nouă secţie, şi anume conservare-restaurare, fiind prima unitate de învăţământ din România care are această specializare în oferta educaţională, specializare ce le oferă posibilitatea elevilor, ca după terminarea studiilor liceale, să poată profesa ca restauratori în muzee sau să continue studiile universitare în facultăţi de profil.

Profesorul sucevean a mai spus că acest colegiu are încheiate parteneriate de colaborare cu universităţi de profil din Iaşi, Bucureşti şi Cluj-Napoca, iar mulţi dintre absolvenţi au reuşit să-şi realizeze o carieră artistică fie în domeniul muzical, în domeniul artelor vizuale sau în cel al arhitecturii, alţii devenind, la rândul lor, profesori.

Prezentă pentru prima oară la Târgul ofertelor educaţionale, directorul Şcolii postliceale sanitare “Christiana”, Valeria Onofrei, ne-a declarat că în această unitate sunt şcolarizaţi asistenţi medicali, iar în oferta educaţională pentru anul viitor sunt prevăzute trei clase la specializarea asistent medical generalist, durata studiilor fiind de trei ani.

Ea a precizat că şcoala dispune de un sediu propriu, are  săli de curs, săli de nursing, laborator de biologie şi un cabinet de informatică, iar corpul profesoral are în componenţă cadre didactice titulare la disciplinele nursing, biologie şi cadre didactice de profil, respectiv medici, profesor psiholog, informatician.

Directorul Şcolii postliceale sanitare Christiana a subliniat că absolvenţilor le este recunoscută diploma de studii în străinătate, iar unitatea de învăţământ postliceal este acreditată.

Ea a menţionat că a solicitat organizatorilor să permită şi prezenţa şcolilor postliceale sanitare la acest eveniment.

O elevă a Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, Mihaela Negru, din clasa a X-a, specializarea matematică-informatică, a declarat  că elevii liceului se pot specializa în mai multe domenii de activitate, respectiv activităţi economice, administraţie, turism şi chiar gastronomie şi se pot integra mai uşor în piaţa forţei de muncă.

“Atmosfera din colegiul nostru este foarte caldă, vă aşteptăm cu mult drag, aveţi ce învăţa, pentru că avem nişte profesori extraordinari”, a spus Mihaela.

Şi reprezentanţi ai Colegiului Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Suceava au fost prezenţi la Târgul ofertelor educaţionale, iar unul dintre elevi, Cristian Prelipcean, din clasa a XI-a, a argumentat motivele pentru care un absolvent de gimnaziu ar putea opta să-şi continue studiile liceale în acest colegiu cu o îndelungată şi bogată istorie, dar şi cu tradiţie în învăţământul preuniversitar sucevean.

“Pe lângă o istorie bogată şi variată a liceului nostru, acesta doreşte să demonstreze prin ultimele generaţii că rezultatele noastre sunt foarte bune şi că se învaţă cu adevărat la liceul nostru. Colegiul prezintă o ofertă educaţională atractivă pentru toată lumea, oferă posibilitatea obţinerii unor certificate, cum ar fi certificatul ECDL pentru cei interesaţi de tehnologia informaţiei sau  certificatele de tip DAF,  DSD sau Cambridge pentru cei interesaţi în domeniul limbilor străine moderne”, a explicat Cristian.

El a subliniat că profesionalismul şi implicarea profesorilor în actul educaţional sunt reflectate în performanţele şcolare obţinute de elevii colegiului rădăuţean la olimpiade şi concursuri.

“Cred că oricine doreşte cu adevărat să înveţe sau să aibă o carieră în aceste domenii, cum ar fi matematica, informatica, ştiinţele naturii sau ştiinţele sociale, dacă vine aici, are o şansă foarte bună”, a spus Cristian care a adăugat că un alt atu îl constituie infrastructura şcolară arătând că instrumentele utilizate în laboratoare corespund cerinţelor actuale.

La rândul său, consilierul educativ Miriam Leon-Postolache, din cadrul Colegiului Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, ne-a declarat că pentru anul şcolar 2018-2019, în planul de şcolarizare sunt prevăzute 7 clase de liceu, la fel ca şi în anul şcolar precedent,  din care 4 clase la profilul real, respectiv  o clasă la  specializarea matematică-informatică, intensiv engleză, una la  matematică-informatică, intensiv informatică şi două la ştiinţele naturii, iar la profilul umanist trei clase, respectiv ştiinţe sociale, ştiinţe sociale-intensiv engleză şi o clasă de filologie.

“Suntem un colegiu cu tradiţie, în acest an am împlinit 145 de ani de existenţă, oferim variate oportunităţi atât pentru cei care doresc să profeseze ulterior în domeniul informaticii, medicinei, dar şi pentru cei care sunt mai degrabă aplicaţi spre profile umaniste, lingvistică, prin specializările de filologie sau chiar pentru cei care doresc să urmeze Academia de Poliţie prin specializarea de ştiinţe sociale”, a explicat consilierul şcolar rădăuţean.

Ea a subliniat că mulţi dintre absolvenţii colegiului şi-au continuat cu succes studiile universitare în instituţii academice din România şi din străinătate.

Şi elevii “ştefanişti” de la specializarea Ştiinţe sociale au răspuns întrebărilor adresate de elevii de gimnaziu şi au oferit pliante cu informaţii privind oferta de şcolarizare a  pentru anul viitor.

Ioana Iacoban, din clasa a IX-a, ne-a declarat că deşi Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava este cunoscut mai mult pentru specializările matematică-informatică şi ştiinţele naturii şi elevii care urmează specializarea ştiinţe sociale au şansa de a se dezvolta şi de a obţine performanţe şcolare.

Ea a spus că la acest liceu se învaţă cu adevărat, indiferent de specializarea urmată, iar  elevii au posibilitatea de a participa la activităţi extraşcolare şi chiar de a se distra în măsura în care ştiu cum să-şi gestioneze timpul.

Un alt elev al Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava, Narcis George Vartolomei, tot din clasa a IX-a, a subliniat că profesorii sunt bine pregătiţi, elevii încep pregătirea pentru Bacalaureat încă din primul an de liceu, condiţiile de studiu sunt foarte bune, iar dotarea cabinetelor şi laboratoarelor corespunde standardelor actuale, atmosfera din liceu este una plăcută, de aceea a lansat invitaţia elevilor de clasa a VIII-a să opteze pentru acest colegiu de prestigiu, cu o îndelungată tradiţie în învăţământul liceal din judeţul Suceava.

Oferta educaţională a Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava include la profilul real o clasă de matematică-informatică bilingv română-engleză, o clasă de matematică-informatică, intensiv informatică, o clasă de matematică-informatică, o clasă de ştiinţe ale naturii intensiv germană, o clasă de ştiinţe ale naturii şi la profilul uman o clasă de ştiinţe ale naturii.

Una dintre elevele olimpice ale Colegiului Naţional “Petru Rareş” Suceava, Sabina Semenciuc, din clasa a X-a, specializarea ştiinţele naturii, bilingv română-engleză, a apreciat calitatea actului educaţional, dar şi diversitatea activităţilor extraşcolare oferite de colegiul sucevean, amintind de trupa de teatru, de cluburile de dezbateri pentru tineri, de traduceri, de inventică, de robotică, de poezie sau de activităţile în cadrul Consiliului Elevilor.

Sabina a menţionat că aici „se face şcoală”, dovadă fiind multiplele premii obţinute de elevii colegiului la etapele naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor pentru diferite discipline, dar şi la festivalurile de teatru sau la concursurile de dezbateri.

“La noi în şcoală nu există un copil care să nu aibă o activitate la care să fie bun, de aceea spun că orice ar vrea să facă pe viitor, şcoala noastră îi dă această posibilitate”, a precizat Sabina.

În oferta de şcolarizare a Colegiului Naţional “Petru Rareş” Suceava figurează o clasă la specializarea matematică-informatică, bilingv română- engleză, matematică-informatică -o clasă, matematică-informatică, intensiv informatică- o clasă, matematică-informatică bilingv română- germană-0,5 şi bilingv română-franceză-0,5 clase, ştiinţe sociale-o clasă, ştiinţe sociale, bilingv română-engleză -0,5 şi bilingv română- franceză- 0,5 clase, ştiinţele naturii –o clasă, ştiinţele naturii, bilingv română-engleză-0,5 şi bilingv română-franceză-0,5 clase.

Reprezentantul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Suceava, profesor Cezara Iacob, a declarat că oferta liceului este una vastă, la specializarea matematică-informatică fiind prevăzute două clase, la ştiinţe sociale-3 clase, la filologie –o clasă, iar la profilul pedagogic două clase.

Ea a spus că printre cele mai frecvente întrebări pe care le adresează elevii de clasa a VIII-a se numără cele privind ultimele medii de admitere din anul 2017 la diferitele specializări, dar şi numărul de locuri corespunzător fiecărei specializări.

“Din acest an, la profilul pedagogic elevii au posibilitatea să fie formaţi ca învăţători şi ca educatoare, astfel încât la finalizarea studiilor liceale să ocupe deja un post în învăţământ prin titularizare, fără a mai urma cursurile universitare şi acesta este unul dintre atuuri pentru colegiul nostru, mai ales că este singurul colegiu din judeţul Suceava care are această specializare în oferta educaţională”, a precizat Iacob.

Profesoara Cezara Iacob a subliniat că liceul derulează proiecte atât pe plan naţional, cât şi european, elevii care studiază aici sunt foarte buni şi dedicaţi, vin cu plăcere la şcoală datorită mediului favorabil,  iar profesorii sunt foarte implicaţi în procesul educaţional, la fel ca şi cei de la alte licee renumite din ţară.

(Liliana Bujdei)