Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ a fost acreditat de RENAR

IPJ Suceava a anunțat că Serviciul Criminalistic al instituției a fost acreditat de către RENAR. Potrivit IPJ Suceava, principala direcție a politicii sale manageriale, în domeniul calității activităților de analize efectuate în laboratoarele Serviciului  Criminalistic, este asigurarea competenței personalului și a calității analizelor efectuate la nivelul cerințelor standardelor naționale și internaționale în domeniu.

Serviciul Criminalistic este o structură de specialitate din cadrul IPJ Suceava, care folosește metode și mijloace tehnico-științifice în cercetarea locului săvârșirii infracțiunilor și la examinarea probelor și a mijloacelor materiale de probă, efectuând, prin laboratoarele și specialiștii proprii, expertize criminalistice și constatări tehnico-științifice, dispuse în condițiile legii. Din acest motiv, în opinia IPJ Suceava obiectul principal urmărit a fost acreditarea Serviciului Criminalistic, conform standardelor impuse de RENAR (organismul național de acreditare). 

Acreditarea conferă încredere în imparțialitatea, independența și competența tehnică a organismelor acreditate care activează în domeniul evaluării conformității. Potrivit IPJ Suceava, în domeniul criminalisticii se urmărește implementarea a două standarde respectiv în activitatea de expertiză, constatare tehnico-științifică și identificări judiciare și în activitatea de inspecție – cercetare a locului faptei.

În scopul realizării acestei politici a fost documentat și implementat un sistem al calității în laboratoarele Serviciului Criminalistic al IPJ Suceava. Sistemul de management al calității este documentat și aplicat la toate nivelele activității laboratoarelor Serviciului Criminalistic al IPJ Suceava, și este în concordanță cu prevederile standardului SREN ISO/IEC 17025/2005, iar asigurarea calității constituie o responsabilitate pentru fiecare angajat din cadrul serviciului.

IPJ Suceava și în special polițiștii Serviciului Criminalistic au făcut eforturi pentru amenajarea și ambientarea laboratoarelor de criminalistică , astfel că o echipă de specialiști din cadrul RENAR și de la Institutului de Criminalistică din I.G.P.R., a realizat evaluarea Serviciului Criminalistic, în vederea acreditării RENAR, constatându-se că acesta are competența tehnică și de personal pentru efectuarea încercărilor cuprinse în lista de definire, satisfăcând cerințele SREN ISO/CEI 17025/2005, cu garanția credibilității interne și internaționale.

loading...