CAS vrea să transfere povara plafoanelor de la farmacii pe umerii medicilor de familie

Medicamentele compensate și gratuite ar putea fi prescrise de către medicii de familie în funcție de plafoane. Casa Națională de Sănătate propune reintroducerea plafoanelor de la 1 ianuarie 2009, după ce ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a anunțat eliminarea lor din farmacii din această lună. Proiectul elaborat de Casa Națională de Sănătate prevede ca medicul de familie să aibă la dispoziție o anumită sumă pentru prescrierea de medicamente compensate și gratuite.
Sumele care vor fi distribuite medicului de familie se vor stabili de către casele de asigurări de sănătate în raport cu costul mediu pe asigurat. Pentru bolile incluse în programele naționale de sănătate, medicii vor avea la dispoziție fonduri separate.
Sistemul a mai fost aplicat și în urmă cu patru ani, până când plafoanele au fost transferate de la medicii de familie la farmacii.

Alexandru Lăzăreanu, șeful Autorității de Sănătate Publică Suceava, a precizat, în calitate de medic, că va fi foarte greu de gestionat fondul. „Medicul va trebui să facă o evidență a plafonului cheltuit, dar problema este că bolnavii care vin la sfârșit de lună să nu poată primi rețete, ceea ce este inechitabil. Dacă vor da rețete peste plafon riscă să li se ia din bugetul pe luna următoare sau din bugetul de practică. În acest caz medicii vor fi circumspecți, și se va ajunge la vechile probleme, cele cu rețetele la sfârșit de lună”, a menționat Alexandru Lăzăreanu. 
Reamintim că, după ce au fost desființate plafoanele de alocarea a fondurilor pentru decontarea rețetelor, după eliberarea medicamentelor gratuite și compensate de către farmacii, CAS Suceava și reprezentanții Colegiului Județean al Farmaciștilor s-au întâlnit pentru a stabili modalitatea de monitorizare a consumului de medicamente.  

Potrivit unui comunicat al CAS Suceava se precizează că, în Monitorul Oficial din 03.10.2008 a fost publicată HGR nr.1225/2008 pentru modificarea Contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008.
În Hotărârea de Guvern, care a intrat în vigoare de la data publicării, se precizează că farmaciile vor elibera asiguraților medicamentele din prescripțiile medicale și vor depune la CAS, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat  medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, documentele necesare (factura și rețetele eliberate), în vederea decontării pentru luna respectivă.

Farmaciile în contract cu CAS Suceava au dreptul să primească, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu și fără contribuție personală eliberate, conform facturilor emise și documentelor însoțitoare, la nivelul realizat.
Valoarea contractului încheiat de CAS Suceava cu fiecare farmacie, pentru anul 2008, pentru medicamentele cu și fără contribuție personală eliberate în ambulatoriu, a fost valabilă până la data de 03 octombrie a.c., dată de la care instituția a decontat contravaloarea acestora la nivelul realizat.
În vederea asigurării continuității eliberării medicamentelor cu și fără contribuție personală pentru tratamentul în ambulatoriu, precum și a medicamentelor și materialelor sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, casele de asigurări de sănătate pot utiliza angajamente legale suplimentare în anul 2008, în limita prevederilor aprobate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru exercițiul bugetar 2008, cu termen de plată trimestrul I al anului 2009.

La sediul CAS Suceava a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții Colegiului Județean al Farmaciștilor Suceava, în cadrul căreia au fost prezentate prevederile Hotărârii de Guvern și s-a stabilit de comun acord, ca pentru monitorizarea permanentă a consumului de medicamente de către CAS Suceava, farmaciile aflate în contract să transmită în prima zi a fiecărei săptămâni valoarea medicamentelor eliberate pe baza prescripțiilor medicale, din săptămâna precedentă.