Primăria Suceava se asociază cu CJ Suceava pentru înființarea Parcului Industrial în zona fostului CEBS din apropierea aeroportului

Primăria Suceava se va asocia cu Consiliul Județean Suceava pentru Parcul Industrial Bucovina 1 care se va dezvolta în apropierea Aeroportului Suceava, a anunțat, miercuri, primarul Ion Lungu.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus în conferința săptămânală de presă că va fi înființată o societate care să administreze acest parc industrial în care vor fi acționari Consiliul Județean Suceava, Primăria Suceava, Primăria Salcea și Primăria Adâncata.

El a spus că și Primăria Suceava va da acceptul pentru participarea la înființarea acestui parc industrial și chiar va participa cu fonduri la capitalul social pentru ca firma înființată să fie funcțională.

CJ Suceava a decis, la sfârșitul lunii martie, să înceapă procedurile înființării Parcului Industrial în zona Centrului Economic Bucovina.

Potrivit documentului, Centrul Economic Bucovina, bun al patrimoniului public al județului Suceava, are toate funcțiunile  necesare stimulării investițiilor și pieței muncii, mai puțin pe cea administrativă, de statut de parc industrial.

„Construit cu finanțare publică mixtă prin Programul PHARE 2001 și pus în funcțiune în anul 2006, obiectivul de investiții compus din zece unități – centru expozițional, incubator de afaceri, pavilioane industriale – și infrastructură de utilități aferentă nu a funcționat niciodată la capacitatea estimată în proiect. Cauzele au fost diverse, cea mai importantă fiind aceea că autoritatea publică locală s-a aflat în imposibilitatea de a opera schimbări în administrarea centrului în intervalul 2006-2018, perioadă în care funcționarea acestuia a fost monitorizată  de Uniunea Europeană în calitate de finanțator principal”, se arată în expunerea de motive.

Totodată, se menționează că, în acest context, cu asumarea obligației bunei gestionări a patrimoniului public, luând în calcul cele mai importante atuuri de dezvoltare – utilarea și infrastructura existente, amplasarea în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, administrarea prin atragerea în proiect a altor unități administrativ-teritoriale, crearea unui potențial hub de dezvoltare a afacerilor în regim public și/sau privat în zonă – și beneficiind de prevederile legislative specifice acestui domeniu, se consideră că este momentul oportun pentru  inițiera de demersuri de constituire a unui parc industrial cu scopul final de a securiza și de a pune în valoare investiția publică inițiala în Centrul Economic Bucovina.

 

Serviciul de specialitate din Consiliul Județean Suceava subliniază în raportul care însoțește proiectul de hotărâre că Centrul Economic Bucovina (CEB), aflat astăzi în conservare, este eligibil prin suprafață, acces la un drum județean și infrastructură de utilitați pentru procedura de obținere a titlului de parc industrial.

 

Totodată sunt prezentați pașii de urmat în vederea realizării acestui obiectiv.

 

Astfel, se va stabili suprafața terenului aferent parcului industrial proiectat plecând de la suprafața CEB de 7,8 ha până la suprafața de aproximativ 12,5 ha obținută prin extinderea cu terenul învecinat urmată de cooptarea unor unități administrativ-teritoriale la constituirea parcului industrial care vor fi acționari ai întreprinderii publice-societate administrator al parcului industrial.

Ulterior se va elabora un studiu de fezabilitate din care să rezulte că parcul industrial proiectat corespunde cerințelor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, iar apoi se va înființa întreprinderea publică-societate pe acțiuni care va administra parcul.

 

„Deși prin lege județul Suceava poate să transfere administratorului parcului industrial dreptul de proprietate asupra terenului parcului industrial, se va analiza opțiunea de a încheia cu societatea-administrator un contract de administrare a bunurilor proprietate publică aferente parcului, urmând ca societatea­ administrator să încheie cu investitorii (rezidenții parcului) contracte de administrare și servicii conexe pe baza cărora să încaseze redevențe, chirii, comisioane de administrare și contravaloarea utilitaților”, se arată în raport.

Următorii pași prevăd demararea procedurii de selectare a conducerii societații în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă, înființarea web-site-ului societății-administrator; adoptarea regulamentelor privind strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, procedura de selecționare a rezidenților parcului, contractul-cadru de administrare și prestări servicii conexe, regimul circulației pietonale și rutiere în incinta parcului industrial, modul de calcul al cheltuielilor individuale și colective, infrastructura parcului industrial, destinația  unităților, măsuri de protecție a mediului; acordul fondatorilor cu privire la înființarea parcului industrial odată cu alegerea domeniilor de specializare pentru parcul industrial și depunerea cererii de acordare a titlului de parc industrial la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice împreună cu documentația aferentă.

De menționat este că titlul de parc industrial conferă administratorului și rezidenților dreptul la scutire la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; scutire de la plata impozitului pe terenuri; scutire de la plata impozitului pe clădiri; scutiri, numai cu acordul autorităților locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unitaților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire sau autorizații de desființare de construcții: măsurile de ajutor de stat prevăzute de lege se acordă conform schemei de ajutor de stat promovate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

„Clusterul Regional lnovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani ar putea fi unul dintre rezidenții parcului industrial. Cel puțin două pavilioane industriale din CEB ar putea fi folosite că terminale cargo (servicii logistice) pentru transport aerian. Clădirea Incubator de afaceri sau un pavilion industrial din CEB ar putea fi alocate activitații de învațământ dual. Clădirea Incubator de afaceri ar putea găzdui și un  centru de competență pentru proiecte de tip Smart City (aplicații pentru transportul public județean, managementul integrat al deșeurilor, harta turistică a județului, rețea de ecrane digitale de informare publică)”, se mai arată în raport.(T.B.)