Cristian Boberschi mai are de așteptat până să fie repus în funcția de consilier local

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a retras joi, de pe ordinea de zi a Consiliului Local, un proiect ce prevedea punerea în aplicare a unei sentințe judecătorești prin care se anulează Ordinul Prefectului de Suceava care a dispus încetarea mandatului de consilier local pentru Cristian Boberschi.

Potrivit proiectului de hotărâre, consilierii locali urmau să ia act de prevederile sentinței nr. 213/1.02.2018 a Tribunalului Suceava privind anularea Ordinului nr. 60/6.02.2017 emis de Instituția Prefectului Suceava prin care s-a constatat încetarea, înainte de termen, a mandatului de consilier local al lui Cristian Boberschi din cadrul Consiliului Local Suceava, cu repunerea în situația anterioară, respectiv cea de consilier local.

Totodată, consilierii locali trebuiau să constate încetarea mandatului de consilier local al lui Gheorghe Petrescu, ultimul consilier validat de deliberativul local conform listei de supleanți ai PSD la alegerile din 5 iunie 2016, ca urmare a sentinței, prin repunerea părților în situația anterioară.

În cadrul ședinței, consilierul PSD Vasile Mocanu a ținut să precizeze că cele două articole ale hotărârii sunt ilegale întrucât Gheorghe Petrescu nu se încadrează în niciuna din prevederile legale de încetare a mandatului, iar Cristian Boberschi trebuia să se adreseze Prefecturii pentru a fi repus în funcție.

„În baza hotărârii judecătorești, Cristian Boberschi trebuie să se adreseze Prefecturii și Prefectura să ia decizia și să emită un nou ordin, dacă este cazul, în baza hotărârii judecătorești”, a spus Mocanu.

Totodată, consilierul PSD Vasile Mocanu a menționat că nu se poate constata încetarea mandatului lui Gheorghe Petrescu, invocând prevederile Art. 9. din Legea nr. 393/2004.

Conform Legii, calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

  1. a) demisie;
  2. b) incompatibilitate;
  3. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
  4. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;
  5. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
  6. f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
  7. g) punerea sub interdicție judecătorească;
  8. h) pierderea drepturilor electorale;

h1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

  1. i) deces.

(21) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h1) se aplică și viceprimarului.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) și h1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

„Noi, consilierii locali, nu avem cum să constatăm încetarea acestui mandat. Domnul consilier Boberschi trebuia să se adreseze Prefecturii să emită un ordin de încetare a vechiului ordin și de repunere în drepturi”, a subliniat Mocanu, arătând că atât Cristian Boberschi, cât și Gheorghe Petrescu sunt egali în fața legii.

La rândul său, secretarul municipiului Suceava, Ioan Ciutac a explicat că este vorba despre o situație specială și trebuie respectată decizia instanței.

„În momentul în care domnul Boberschi a plecat nu ați dat o hotărâre de Consiliu. Am respectat ordinul Prefectului că așa spune legea. Este o situație specială în care încetează mandatul”, a spus Ciutac.

El a mai arătat că în Consiliul Local ar putea rămâne atât Cristian Boberschi, cât și Gheorghe Petrescu, cu condiția ca Prefectura să emită un ordin în acest sens.

Pentru a clarifica această situație, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a luat decizia de a retrage proiectul de pe ordinea de zi, urmând a-l repune în cadrul ședinței de luna viitoare.

(M.T.)

loading...