Şapte elevi din judeţul Suceava vor fi admişi în liceu cu media de admitere 10, după ce au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională şi media 10 la absolvirea cursurilor gimnaziale

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat, marţi, ierarhia la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, iar potrivit acesteia, în judeţul Suceava figurează şapte elevi care au media de admitere 10, alţi doi elevi au media de admitere 9,99, doi elevi au media de admitere 9,97, patru au media 9,96, iar doi elevi au media de admitere 9,95.

Astfel, elevii care au obţinut atât media 10 la finalizarea cursurilor gimnaziale, cât şi la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a sunt : Maria Andone de la Şcoala Gimnazială nr.8 Suceava, Nicoleta Ofelia Ceocan de la Şcoala Gimnazială nr.1 Suceava, Diana Maria Dan, Adrian Diaconiţa şi George Matei Volanschi de la Şcoala Gimnzială “Teodor Balan” Gura Humorului, Eduard Valentin Dumitrescul de la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava şi Cătălina Gabor de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava.

Media de admitere 9,99 o au doi elevi din municipiul Suceava, Alexia Ianoş de la Şcoala Gimnazială nr.10 Suceava şi Sabin Doboş de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava.

Alţi doi elevi, Sabina Maria Iacoban de la Colegiul Naţional”Ştefan cel Mare” Suceava  şi Alexis Haidamac  de la Şcoala Gimnazială nr.3 Suceava au media de admitere 9,97, în timp ce patru elevi, respectiv George Cosmin Cîrlan de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava, Ştefana Radu de la Şcoala Gimnazială “Teodor Balan” Gura Humorului, Bogdan Rusu de la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava şi Andreea Bîrleanu de la Liceul Tehnologic “Oltea Doamna”Dolhasca au media de admitere 9,96.

Cu media de admitere 9,95 sunt doi elevi din Suceava, Sînziana Larisa Moroşanu de la Şcoala nr.10 Suceava şi Tudor Marian Toma de la Şcoala nr.3 Suceava.

Potrivit Calendarului Admiterii în liceu, pe 27 iunie este prevăzută validarea de către Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

Pe 28 iunie este prevăzută ridicarea/transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, precum şi transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

În perioada 29 iunie -3 iulie 2018 are loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, precum şi completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.

În aceeaşi perioadă urmează să se desfăşoare şi introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere.

În perioada 30 iunie- 4 iulie 2018 este prevăzută verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

Conform calendarului admiterii 2018, data de 4 iulie 2018 este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti are loc tot în data de 4 iulie.

În data de 9 iulie 2018 are loc Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stata absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019,  comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, precum şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi va avea loc în perioada 10-13 iunie, iar transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere este prevăzută pentru data de 13 iulie 2018.

În perioada 16-18 iulie este prevăzută rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

(Liliana Bujdei)

loading...