Conducerea Aeroportului Suceava explică cu argumente tehnice și juridice că problema ravenei apărute în imașul Salcea nu are legătură cu lucrările de modernizare a aeroportului fiind mai veche și că soluționarea este de competența Primăriei Salcea


Intră acum și în grupul de

Conducerea Aeroportului Suceava a explicat, marți, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava că problema ravenei apărute în imașul orașului Salcea nu are legătură cu lucrările de modernizare care s-au derulat la aeroport și că este mai veche, iar competența de soluționare aparține Primăriei Salcea.

Astfel, într-o informare prezentată în CJSU Suceava, conducerea Aeroportului Suceava arată că ravena la care se face referire, a existat înainte de anul 2011, iar în anul 2014, antreprenorul general care a executat lucrările de modernizare la aeroport, Tehnic Asist, a format un depozit de pământ pe terenul orașului Salcea, în partea de sud-vest, în afara gardului perimetral al aeroportului, iar în anul 2015, pământul excedentar din depozitul format a fost împins în această ravenă care a fost astfel parțial acoperită.

Ulterior, în anul 2016, ca urmare a ploilor abundente, pământul cu care a fost astupată parțial ravena, a fost antrenat de apele pluviale, rezultând reapariția în intregime a ravenei, iar pământul a fost purtat de ape și a colmatat pârâul din aval generând inundarea unor terenuri arabile și curți ale localnicilor, se arată în document.

La scurt timp după reapariția ravenei, pentru a se elimina pericolul de erodare a ravenei și de antrenare de aluviuni ce ar putea duce din nou la inundații au fost făcute mai multe demersuri ale Primăriei Salcea și Aeroportului Suceava către CJSU Suceava, iar o comisie mixtă a verificat situația din teren.

Ulterior, ca urmare în urma corespondeneței cu autoritatea tutelară, Aeroportul Suceava transmite în septembrie 2016 că modernizarea aeroportului s-a facut conform proiectului, iar proiectul a deținut AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR, că ravena s-a aflat și se află pe terenul orașului Salcea și s-a format din cauza întreținerii necorespunzătoare în timp a canalului colector, fiind dislocate dale din beton fapt ce a condus la erodarea terenului ca urmare a precipitațiilor abundente din anul 2016.

„Mai mult decât atât, respectivul canal preia apele a încă două canale, unul de 300m și unul de 220m lungime, ambele aflate tot pe teritoriul orașului Salcea și care pot fi considerate exemplificative privind degradările care au condus la erodarea solului”,se mai arată în raport.

Aeroportul adaugă că în noiembrie 2016 a fost elaborată o notă de constatatre, fără reprezentanți ai aeroportului în care se prevede, în vederea soluționării, realizarea de lucrări de consolidare în zona debușării apelor pluviale din incinta aeroportului până la confluența cu pârâul Salcea, acestea trebuind a se executa în baza unei expertize tehnice elaboratî de un expert MLPAT.

„Comisia întrunită consideră faptul că apele pluviale care au provocat degradările constatate provin din sistemul de colectare/evacuare din incinta aeroportului si prin urmare, promovarea și execuția lucrărilor revine în responsabilitatea aeroportului”, se mai arată în document în care se subliniază că această notă a fost tranmisă aeroportului 9 Iuni mai tarziu, respectiv în luna august 2017.

Managerul de proiect arată în raport că în Avizul de gospodărire a apelor a fost acordat de SGA Suceava fără mențiuni cu precizarea că „secțiunea canalului de deversare ape pluviale aeroport nr. 21068/IL/26.10.2015 – emis de AB.A. SIRET Bacău, pâraul Salcea poate primi și tranzita debitul evacuat de canalizarea ape pluviale a aeroportului”.

El precizează că aeroportul nu are posibilitatea Iegală de a alocate fonduri pentru investiții aflate pe terenul orașului Salcea și nici nu re fondurile necesare derulării unei astfel de investiții.

Totodată, în raport este prezentat și un punct de vedere tehnic în care se explică faptul că aeroportul a respectat întocmai cerințele tehnice prevăzute în avizul de gospodărire a apelor și că descărcarea apelor pluviale s-a făcut în valea existentă, conform prevederilor avizului și că s-a executat camera de descărcare din beton cu dimensiunile de 4,00 x 4,30 m, cu înălțime variabilă de la 2,5 m în amonte, la 1,00 m în aval la intrarea in canalul de deversare.

De menționat este că la data emiterii avizului de gospodărire a apelor octombrie 2015, canalul pietruit aflat pe islazul orașului Salcea se afla într-o stare relativ bună putând să primească și să tranziteze debitele de apă pluvială ale aeroportului, iar între timp, din cauza neîntreținerii acesta s-a deteriorat, au dispărut cantități importante din piatra din care a fost construit, fapt ce a condus, datorită acțiunii apei, la o degradare și mai accentuată a acestuia, precum și la erodarea terenului culminând cu formarea unei ravene.

„Din punct de vedere tehnic, degradarea canalului pietruit de deversare este cauza erodării terenului și formării ravenei”, se arată în acest raport.

Din punct de vedere juridic, Aeroportul Suceava arată că are obligația de întreținere doar pentru camera de descărcare și canalul de scurgere, lucrări executate conform avizului emis de Administrația Națională „Apele Române”, iar întreținerea albiilor minore ale cursurilor de apă revine Administrației Naționale „Apele Române” sau orașului Salcea, iar autorizatia de gospodărire a apelor stipulează faptul că terenul aferent canalului ce asigură descărcarea apelor pluviale în pârâul Salcea este administrat de Primăria Orașului Salcea. (N.B.)


Intră acum și în grupul de