Rigoare maximă la proiecte europene: CJ Suceava pus să majoreze, cu un ban, o alocare de cofinanțare pentru un proiect de modernizare a unei școli din Rădăuți. Pentru acestă rectificare s-au cheltuit numai pentru hârtie de 440 de ori mai mulți bani


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava a votat, joi, rectificarea cu un ban (0,01 lei) cofinanțarea alocată pentru pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Speciale Sf. Stelian Rădăuți” după ce Autoritatea de Management a POR a constatat că CJ Suceava trebuie să contribuie la proiect cu 15.555,33 de lei și nu cu 15.555,32 lei,cât a fost calculat inițial din cota de 2 la sută.

Consiliul Județean Suceava a depus proiect în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții (PI) 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

În ședința din 22 mai, CJ Suceava a adoptat o hotărâre privind cheltuielile legate de proiect, iar în urma derulării procesului de verificare a documentelor transmise, s-a solicitat din partea finanțatorului retransmiterea Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect cu respectarea cerinței din Ghidul solicitantului privitoare la asigurarea din partea beneficiarului a contribuției de minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În cazul acestui proiect valoarea eligibilă totală este de 777.766,06 lei (cu TVA), iar prin aplicarea procentului de 2% a rezultat suma de 15.555,32 lei (cu TVA) aferentă contribuției proprii, valoare ce a fost supusă aprobării în cadrul ședintei extraordinare a Consiliului Județean Suceava din luna mai, dar finanțatorul a cerut majorarea contribuției beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului cu suma de 0,01 lei, astfel încât să fie îndeplinită cerința din Ghidul solicitantului cu privire la asigurarea cofinanțării în procent de minim 2% la cheltuielile eligibile, respectiv suma de 15.555,33 lei (cu TVA).

În aceste condiții, CJ Suceava a adoptat noua sumă de 15.555, 33 de lei.

Doar pentru a rectifica cu un ban în plus alocarea, Consiliul Județean Suceava a cheltuit numai pe hârtiile pe care a fost redactat proiectul de hotărâre suma de 4,40 lei, de 440 de ori mai mult decât majorarea votată.(T.B.)

 


Intră acum și în grupul de