Proiect național cu finanțare europeană lansat la Suceava prin care sindicaliști, industriași și ONG-uri vor promova propuneri alternative la politicile publice inițate de Guvern

Fundația de Caritate și Întrajutorare “ANA”, în parteneriat cu Blocul Național Sindical – filiala Suceava, Uniunea Generală a Industriașilor din România – filiala “Bucovina” Suceava și Fundația Umanitară “Adam-Mădălin” Suceava au organizat, miercuri, conferința de lansare a unui proiect cu finanțare europeană care se va desfășura până în 22 septembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului prespune creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale, sindicale și patronale din România de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițate de Guvern. La activitățile și subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului vor participa minim 400 persoane, dintre care 240 reprezentanți și membrii de sindicat, 120 de reprezentanți și membrii ai patronatelor, 40 de reprezentanți și membrii ai ONG, 4 reprezentanți ai autorităților publice, reprezentanți ai prese scrise și audiovizuale, precum și alte persoane interesate.

Proiectul prevede informarea și conștientizarea a 400 de reprezentanți ai ONG-urilor și ai organizațiilor sindicale și patronale din România cu privire la formularea și promovarea de politici publice alternative prin crearea și dezvoltarea unei rețele tematice naționale, creșterea gradului de instruire a 100 de reprezentanți ai ONG-urilor și ai organizațiilor sindicale și patronale din Romania prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în domeniul formulării și promovării de politici publice, sprijinirea a 60 de reprezentanți ai ONG-urilor și ai organizațiilor sindicale și patronale din România în elaborarea a 4 politici publice în domeniile: industrial, societății civile și democrației, afacerilor, social și angajării forței de muncă, promovarea la nivel național a 4 propuneri alternative de politici publice elaborate de reprezentanți ai ONG-urilor și ai organizațiilor sindicale și patronale din România.

 

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, vor fi desfășurate numeroase activități, la nivel național, în cele 8 regiuni de dezvoltare din România care presupun, între aletele, crearea unei rețele naționale de informare și conștientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților reprezentanților ONG-urilor și ai organizațiilor sindicale și patronale în domeniul politicilor publice, elaborarea a 4 propuneri alternative de politici publice în domeniile: industrial, societății civile și democrației, afacerilor, social și angajării forței de muncă și promovarea la nivel național a propunerilor alternative de politici publice realizate în cadrul proiectului.

 

Proiectul “Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative – INAPP”, cod SIPOCA: 276, cod MySMIS+: 112787, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 988.949,78 lei, dintre care 813.947,08 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul Social European, 155.223,71 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din partea Guvernului României, iar cofinanțarea beneficiarilor este în valoare de 19.778,99 lei. Autoritatea de management a programului este Autoritatea de Management a Programului Operațional de Capacitate Administrativă prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

loading...