BRCT Suceava:196 de proiecte în valoare de 106 milioane de euro au fost depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. Bugetul alocat este de 60 de milioane de euro

Apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cu termen limită de depunere în luna mai 2018, au înregistrat 196 de proiecte depuse de către potențiali beneficiari din zonele de graniță eligibile din cele două state partenere, anunță BRCT Suceava.

Solicitanții de finanțare din zonele eligibile de la granița dintre România și Ucraina au depus 196 de proiecte în cadrul celor două apeluri de proiecte ale Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. Dintre aceste, 35 de proiecte au fost depuse în cadrul apelului de proiecte Hard (proiecte care au o componentă de infrastructură de cel puțin 1 milion de euro), având o valoare totală nerambursabilă solicitată de peste 49 de milioane de euro, depășindu-se cu peste 150% valoarea alocată. Cea mai accesată prioritate de investiții este 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și facilitarea accesului la servicii de sănătate.

Interesul potențialilor beneficiari pentru apelul de proiect SOFT (proiecte care nu au o componentă de infrastructură sau valoarea acestei componente este mai mică de 1 milion de euro) este la fel de mare, înregistrându-se 161 proiecte depuse, cu o valoare totală solicitată de peste 57 de milioane de euro, depășindu-se cu peste 230% valoarea alocată proiectelor SOFT. Cele mai multe dintre acestea vizează prioritatea 2.1, Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.

Depunerea propunerilor de proiecte s-a făcut prin sistemul electronic dedicat programului operațional.

Bugetul alocat acestui program de Uniunea Europeană este de 60 de milioane de euro.

Proiectele depuse sunt în etapa de verificare administrativă și a eligibilității, urmând a fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar doar proiectele care corespund criteriilor administrative și de eligibilitate.

Toate detaliile privind procesul de evaluare și contractare pot fi consultate pe websiteul dedicat Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, www.ro-ua.net. (N.B.)