Minim două locuri de parcare la fiecare locuință nou construită în municipiul Suceava-proiect PSD. În Suceava gradul de motorizare este de o mașină la fiecare trei locuitori

Consiliul Local Suceava va dezbate în ședința de joi un proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali PSD care prevede amenajarea a minim două locuri de parcare la fiecare locuință nou construită în municipiu, dar Primăria Suceava arată că noul PUG va impune minim un loc de paracare la fiecare apartament nou construit din cauza lipsei de suprafețe de teren și de minim două locuri de parcare la case .

Astfel, proiectul inițiat de PSD Suceava prevede că proiectul și documentația tehnică depuse în vederea obținerii autorizației de construire se aprobă numai dacă numărul minim de locuri de parcare va fi de două locuri de parcare pentru fiecare locuință construită în locuințe colective și la care se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori.

În expunerea de motive, cei opt consilieri locali PSD Suceava arată că au propus acest proiect având în vedere că numărul locurilor de parcare în municipiul Suceava este insuficient și că dezvoltarea proiectelor imobiliare se face fără existența unor locuri de parcare suficiente fiind afectată fluența în circulație.

Ei subliniază că va trebui să se aibă în vedere respectarea unei discipline urbanistice și rutiere în municipiu.

Inițiatorii mai arată că,potrivit legislației, respectarea cerințelor privind asigurarea de către dezvoltatori a numărului minim de locuri de parcare este nu numai o condiție prealabilă emiterii autorizației de construire, ci și o condiție pentru însăși valabilitatea acesteia.

Serviciul de specialitate din Primăria Suceava consideră însă neoportun acest proiect.

În raportul serviciului de specialitate se arată că necesarul de locuri de parcare în municipiul Suceava a fost fundamentat prin studiile care au stat la baza elaborării Regulamentului local de urbanism privind Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Suceava, documentație aflată în prezent în curs de avizare și că această documentație de urbanism va avea caracter director, strategic și de reglementare.

În raport se notează că în urma studiilor a rezultat un indice de motorizare de  aproximativ 320 autoturisme/1000 locuitori în municipiu.

Totodată, se subliniază că numărul locurilor de parcare, pentru persoanele fizice sau juridice ce vor să construiască locuințe în municipiul Suceava a fost stabilit la minim două locuri de parcare la o locuință unifamilială cu lot propriu și minim un loc de parcare pe apartament.

„Proiectul de hotărâre prezentat alăturat, privind amenajarea a minimum două locuri de parcare la fiecare locuința nou construită nu este oportun, deoarece nu poate fi aplicat la nivel local, dat fiind că cererea de apartamente noi în municipiul Suceava este mare, terenurile rămase disponibile au suprafețe mici, ceea ce ar conduce la imposibiltatea dezvoltării orașului și a satisfacerii acestei cerințe”, se precizează în raportul serviciului de specialitate. (T.B.)