Polițiștii atrag atenția asupra folosirii corespunzătoare a artificiilor de sărbători

Biroul de presă din cadrul IPJ Suceava informează că reglementările legislative din România, ce reglementează activitățile cu obiecte pirotehnice distractive, nu a suferit modificări față de anul 2007. În consecință, pentru a putea deține, comercializa, transporta și folosi obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, persoanele juridice au obligația de a obține autorizația din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și de la Inspectoratul Județean de Poliție. Obiectele artizanale de distracție confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 406/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să dețină și să comercializeze obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Persoane juridice autorizate nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele pentru care au fost autorizate și numai pentru uzul propriu, conform Legii nr. 406/2006 și, de asemenea nu au voie să comercializeze către populație obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum și petarde, pocnitori și obiecte zburătoare luminoase din clasa I. Celelalte obiecte pirotehnice din clasa I pot fi comercializate către populație tot timpul anului.

Potrivit legii, persoanele fizice au voie să confecționeze, să dețină, să comercializeze, importe, folosi sau executa orice altă operațiune cu obiecte pirotehnice din clasele II-IV, T1 și T2 precum și petarde, pocnitori și obiecte zburătoare luminoase din clasa I. În schimb pot deține și folosi obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice din clasa I tot timpul anului, cu excepția petardelor, pocnitorilor și obiecte zburătoare luminoase din această clasă.

Folosirea obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situații: între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; la o distanță mai mică de 50 m de construcții de locuințe cu 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri; la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze; la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale, și în spații deschise cu aglomerări de persoane; la o distanta mai mică de 500 de metri de păduri.

Confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2, precum și a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” și a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an.

De asemenea comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a obiectelor pirotehnice din clasa I se sancționează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei; comercializarea în alte locuri decât cele autorizate se sancționează cu amendă de la 10 lei la 15 lei; comercializarea obiectelor pirotehnice către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, atrage o amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei; neîndeplinirea condițiilor legale privind inscripționarea pe ambalajul obiectelor artizanale de distracție, fabricate și confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor constituie contravenție și în consecință se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;

folosirea obiectelor pirotehnice în locurile interzise se amendează de la 3.000 lei la 6.000 lei; în cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica și amenzi de la 200 lei la 1.000 lei; în cazul în care faptele contravenționale sunt săvârșite de minori sub 14 ani se iau măsuri de sancționare a părinților sau ocrotitorilor legali cu amendă de la 100 lei la 500 lei; în cazul în care sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate se vor lua măsuri pentru suspendarea, restrângerea sau retragerea autorizației pentru activitățile de deținere, transfer, transport, folosire ori comercializare a obiectelor pirotehnice.