Aproape 470 de şcoli din judeţ vor funcţiona în noul an şcolar fără autorizaţie sanitară și doar 60 de clădiri din cele 353 cu destinaţia învăţământ au aviz privind securitatea la incendiu

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, Gheorghe Lazăr, a declarat, joi, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, că autorizarea unităţilor de învăţământ din punct de vedere sanitar şi al securităţii la incendiu reprezintă “principalul punct slab” al reţelei şcolare a judeţului Suceava.

Lazăr a spus că instituţia a realizat, conform atribuţiilor, mai multe demersuri pentru

asigurarea fluxului informaţional între autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile deconcentrate şi unităţile de învăţământ, respectiv  asigurarea unui cadru de comunicare interinstituiţională între IŞJ Suceava, DSP Suceava şi ISU „Bucovina” Suceava pentru informarea corectă a unităţilor de învăţământ referitor la legislaţia în domeniu, clarificarea unor aspecte de ordin legislativ și procedural utile în demersul de autorizare, demersuri către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accentua necesitatea alocării de fonduri pentru modernizarea şi dotarea spaţiilor şcolare, precum şi comunicarea către Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei autorizării sanitare şi de securitate la incendiu a unităţilor şcolare din judeţ.

El a spus că la începutul anului şcolar 2018-2019, din totalul celor 741 de şcoli din judeţul Suceava, 273 de unităţi de învăţământ au autorizaţie sanitară de funcţionare, iar 468 sunt fără autorizaţie sanitară.

Lazăr a precizat că unele şcoli au mai multe unităţi de învăţământ în aceeaşi clădire, respectiv grădiniţe şi şcoli primare.

 

 

“Majoritatea şcolilor fără autorizaţie sanitară din judeţ sunt în mediul rural, neîndeplinind reglementările în vigoare privind dotările cu utilităţi (ex. lipsa grupurilor sanitare interioare – 12% din unităţile şcolare au toaleta numai în curte, lipsa apei curente – 12% din unităţile şcolare, compoziţia apei neconformă chimic şi/sau bacteriologic, număr insuficient de cabine la grupurile sanitare în raport cu efectivele de elevi etc.)”, a explicat Lazăr.

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava a menţionat că din cele 21 de şcoli la care lucrările realizate prin PNDL I au fost finalizate, 14 au depus deja documentaţii la DSP Suceava în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, iar 5 unităţi au obţinut această autorizaţie, în timp ce alte 24 de şcoli la care lucrările sunt efectuate în proporţie de 90 la sută urmează să depună documentaţia la DSP Suceava după recepţia lucrărilor .

“În programul PNDL II sunt înscrise 123 de şcoli, valoarea totală a lucrărilor fiind de        41 231 218,56 EU. 1 şcoală a terminat lucrările în proporţie de 100% şi au fost recepţionate, iar 2 şcoli – în proporţie de 90%”, a mai spus Lazăr.

Referindu-se la avizarea / autorizarea unităţilor de învăţământ privind securitatea la incendiu, Lazăr a precizat că cele 741 de unităţi şcolare din judeţ dispun de 861 de clădiri cu destinație învățământ, iar dintre acestea 508 clădiri nu intră sub incidența avizării / autorizării privind securitatea la incendiu.

“Aceste clădiri au fost construite sau au suportat lucrări de modernizare, extindere, schimbare de destinație anterior intrării în vigoare a H.G.R. 571/1998, iar pentru construcțiile edificate în intervalul 1998-2006, suprafețele desfășurate erau sub limitele impuse de hotărârile de guvern în vigoare la data respectivă”, a arătat Lazăr.

 

 

El a adăugat că  60 clădiri cu destinația învățământ dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 293 clădiri cu destinația învățământ necesită aviz /autorizație de securitate la incendiu subliniind că aceste avize nu se eliberează pentru instituție, ci pentru fiecare construcție administrată de către aceasta.

 

 

“Dintre cele 21 de şcoli care au realizat lucrările din PNDL I în proporţie de 100%, 11 au depus documentaţia la ISU, iar 5 şcoli au obţinut deja autorizaţia de securitate la incendiu. 24 de şcoli au realizat lucrările în proporţie de 90% şi urmează, la recepţia lucrărilor, să depună documentaţia la ISU”, a mai spus inspectorul şcolar general al judeţului Suceava.