ITM Suceava a început „operațiunea foc de artificii”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a anunțat că a demarat acțiunile de verificare a modului în care sunt respectate dispozițiile Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, referitor la desfășurarea operațiunilor cu obiecte artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, de către agenții economici.                         
Inspectorul-șef adjunct al ITM Suceava, Daniel Mihăilă, reamintește că Legea 406/2006, pentru completarea și modificarea Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, a interzis persoanelor juridice comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale și de distracție pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T1, T2, precum și a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” și a pocnitorilor din clasa I.

În clasa I sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracție foarte mici, de tipul artificiilor, cu o masă maximă de amestec  pirotehnic de 3 grame  (de exemplu: Steluțe,  Lumânări scânteietoare, Jerbe cu scântei, Minifăclii, Minisori,  Inele de foc, Sateliți).

Persoanele juridice autorizate în condițiile legii pot folosi obiecte artizanale și de distracție pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II- IV, T1 și T2 numai în interes propriu și numai în locurile autorizate.

Confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu obiecte artizanale și de distracție pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T1, T2, precum și a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” și a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an.

Obiectele artizanale de distracție, fabricate și confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control.

Persoanele juridice care produc, dețin, transferă sau comercializează obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, precum și persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligația de a obține autorizație din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și de la  Inspectoratul Județean de Poliție.

„Autorizarea se obține numai la solicitarea persoanei juridice interesate și pe o durata determinată, cu posibilitate de prelungire. Îndeplinirea activităților prevăzute în autorizație prin intermediari neautorizați este interzisă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava și Inspectoratul Județean de Poliție Suceava pot, după caz, suspenda sau restrânge activitățile pentru producerea, prepararea, deținerea, transferul, transportul, folosirea ori comercializarea  obiectelor pirotehnice sau poate retrage autorizațiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate. Retragerea autorizației atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice  de a mai efectua activitățile pentru care aceasta a fost acordată. La încetarea activității este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizației, instituției care a emis-o”, a mai precizat Daniel Mihăilă.