Noul Cabinet va avea 19 ministere și patru posturi de ministru delegate

Guvernul PDL-PSD va avea 23 de portofolii ministeriale, dintre care patru de ministru delegat, cărora li se vor adăuga postul de premier și un post de vicepremier, potrivit anexei la Regulamentul de funcționare a coaliției celor două formațiuni.

Astfel, Guvernul va avea posturile de ministru delegat pentru buget, ministru delegat pentru activitatea de cercetare, ministru delegat pentru reforma administrativă și ministru delegat pentru relația cu Parlamentul.

Noul Cabinet va avea 19 ministere, respectiv Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Energiei, Industriei și Resurselor, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, (Pădurilor) și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Sănătății, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Mediului (și Pădurilor), Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Comerțului, IMM-urilor și Mediului de Afaceri, Ministerul Justiției și Reformei Legislative, Ministerul pentru Afaceri Europene.

Dintre cele 23 de portofolii, PSD va avea unul în plus față de PD-L.
PSD și PD-L au stabilit, prin "Regulamentul privind funcționarea coliției la nivel central și local", modalitatea de constituire și funcționare a Guvernului. Astfel, potrivit documentului citat, Executivul va cuprinde un post de vice-prim-ministru care va reveni părții care nu deține funcția de prim-ministru. Partea care nu deține funcția de prim-ministru are drept de primă opțiune pentru una dintre celelalte funcții de membru al Guvernului, se mai arată în document.

Potrivit documentului citat, repartizarea celorlalte funcții de membru al Guvernului se va face în sistem paritar, fiecare parte alegând pe rând câte două dintre celelalte funcții, astfel încât numărul miniștrilor ce revine fiecăreia dintre cele două părți să fie egal. Conform principiului ministerelor monocolore, funcțiile politice din cadrul unui minister sau altă structură a administrației publice centrale revin aceleiași părți, se mai arată în document.
Totodată, documentul prevede că, pe cale de excepție, la fiecare minister va fi numit un secretar de stat din partea celeilalte părți.

Repartizarea funcțiilor de secretar de stat, subsecretar de stat și asimilații acestora, precum și a altor funcții de conducere din cadrul structurilor aflate în subordinea ori coordonarea Guvernului sau ministerelor, se va face în sistem paritar, pe baza principiilor profesionalismului, competenței și integrității morale în condițiile legii, se mai arată în document. Acesta prevede că Secretariatul General al Guvernului va fi condus de un secretar general desemnat de partea căreia i-a revenit funcția de prim-ministru și de un secretar general adjunct, desemnat de partea căreia i-a revenit funcția de viceprim-ministru.