Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat (TPAI) își deschide sediul zonal din Suceava la Gura Humorului

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat (TPAI) va inaugura, sâmbătă, la Gura Humorului, noul sediu zonal, din județul Suceava.

Acesta va funcționa în Centrul de Afaceri Club Bucovina, situat în Gura Humorului b-dul Bucovina la nr. 174.

„Prin deschiderea acestui sediu zonal dorim să venim în întâmpinarea cetățenilor și a agenților economici implicați în diferite tipuri de litigii civile cu o alternativă simplificată și flexibilă la procedura clasică de judecată, dar care are aceeași finalitate, respectiv o hotărâre definitivă și executorie”, se arată într-un comunicat.

La servicile oferite de arbitrii din Sediul Zonal Suceava al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat pot apela atât justițiabili din România, cât și din afara țării, competența teritorială fiind nelimitată. Pentru a apela la serviciie acestei instituții, persoanele implicate într-o cauză civilă trebuie să încheie în prealabil o convenție arbitrală prin care să-și dea acordul ca disputa să fie soluționată în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, se precizează în document.

Alternativa oferită de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are o serie de beneficii pentru justițiabili, respectiv rapiditate în soluționarea cauzei (timpul maxim de soluționare este de șase luni), costuri mai mici (taxele arbitrale sunt la jumătatea cuantumului taxelor de timbru judiciar), confidențialitate și posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. În cadrul Sediului Zonal Suceava își vor desfășura activitatea arbitri bine pregătiți profesional, competenți, responsabili și serioși, pentru care garantăm că vor face o dreaptă judecată, se mai menționează în comunicat.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este abilitat, potrivit dispoziţiilor legale, să judece litigiile civile, în care sunt implicate persoane jurdice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea sa fi încheiat o convenţie arbitrală scrisă.Convenţia arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, fie sub forma compromisului.

 

Clauza compromisorie este acea convenţie arbitrală încheiată înainte de declanşarea litigiului, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care contractul principal face trimitere.Compromisul este convenţia arbitrală încheiată după declanşarea litigiului şi este obligatoriu să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului. Compromisul se poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părţi este deja pe rolul unei alte instanţe.

 

Existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă a părţilor făcută în faţa tribunalului arbitral.

 

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este autorizat să soluţioneze orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.(N.B.)