Flutur propune Consiliului Județean să aprobe documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru asfaltarea drumului Frasin – Holda

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inițiat un proiect de hotărâre prin care CJ Suceava să aprobe Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru asfaltarea DJ 177A, de la km 6+850 la 43+615 pe traseul Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarniţa – Holda la intersecția cu DN 17B.

Potrivit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, drumul județean DJ 177A de la km 6+850 la km 43+615 face legătura între orașele Frasin și Broșteni, traversând comunele Stulpicani și Ostra, respectiv între două drumuri de interes național DN 17 (E576) Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului – Suceava și DN 178 Vatra Dornei – Broșteni – limita jud. Neamț – Poiana Largului.

 

„Din cauza unor factori precum creșterea și diversitatea traficului, depășirea duratei normale de funcționare, a acțiunii factorilor de mediu (ploi, zăpadă, cicluri repetate de îngheț – dezgheț), a lipsei fondurilor pentru întreținerea curentă și periodică adecvată condițiilor climaterice și de trafic, starea tehnică a drumului este rea fiind constatate atât defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere, cât și ale complexului rutier de tipul gropi, praguri, rupturi de margine, fisuri, crăpături, tasari locale, degradări din îngheț – dezgheț, dar și defecțiuni ale altor elemente constructive ale drumului precum: podețele, podurile, dispozitivele de colectare și descărcare a apelor pluviale, elemente de semnalizare rutieră, consolidări de terasamente ale drumului, ceea ce nu asigură condiții corespunzătoare circulației rutiere în siguranță și confort”, se arată în expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Suceava.

Flutur menționează că prin investigațiile tehnice ale expertizei s-a constatat atât starea tehnică rea a drumului județean, cât și necesitatea lucrărilor proiectate prin aducerea elementelor drumului la cele specifice unui drum județean de clasa tehnică IV, regiune de munte.

Astfel, în vederea realizării lucrărilor necesare, a fost întocmită documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 177A, km 6+850-43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra- Tarnița – Holda (DN 17B), județul Suceava”.

„Această investiție este o necesitate pentru aducerea drumului într-o stare tehnică care să corespundă cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și anume, rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice, siguranță în exploatare. Realizarea proiectului are un impact pozitiv asupra calității vieții și condițiilor sociale și va contribui la dezvoltarea generală a zonei, economică și socială”, a mai arătat Gheorghe Flutur.

(M.T.)