Parchetul Tribunalului Suceava: Frecvenţa schimbărilor legislative produce o practică judiciară neunitară

Parchetul Tribunalului Suceava consideră, în raportul pentru anul 2018, că în condițiile actuale, activitatea parchetelor din județul Suceava a fost de bună calitate, că este nevoie de o deschidere mai mare a purtătorului de cuvânt spre societatea civilă, dar subliniază că frecvenţa schimbărilor legislative produce o practică judiciară neunitară.

Astfel, se apreciază că în anul 2018 procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi parchetele de pe lângă judecătoriile arondate au depus un volum important de muncă în ambele sectoare de activitate – urmărirea penală şi activitatea judiciară, întocmind lucrări de bună calitate reflectate de datele statistice, mai sus analizate, în condiţiile creşterii continue a volumului de activitate, a fluctuaţiei de personal, procurori, la nivelul parchetelor locale cât şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum şi a deficitului de personal auxiliar de specialitate.

„Frecvenţa schimbărilor legislative produce o practică judiciară neunitară”, se precizează în raport.

Totodată, se constată că raporturile cu organismele societăţii civile se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare, iar raporturile cu justiţiabilii se desfăşoară, de asemenea, corespunzător normelor de procedură.

Parchetul Tribunalului Suceava consideră și că imaginea instituției trebuie să se îmbunătățească printr-o mai mare deschide a purtătorului de cuvânt către societatea civilă.

„De asemenea, întrucât un rol important în promovarea unei bune imagini a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava o deţin actele comunicate părţilor, în ceea ce priveşte corespondenţa şi soluţiile adoptate, prim procurorul trebuie să impună standarde de calitate acestor documente, astfel încât să impună respect faţă de instituţia parchetului ca atare şi faţă de oamenii ce alcătuiesc colectivul acestei instituţii. În aceeaşi direcţie, trebuie să acţioneze şi purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi ai parchetelor locale, în scopul creării unei mai mari deschideri către societatea civilă”, se subliniază în document.

Mai mult, pentru eliminarea deficienţelor din activitatea curentă, se va pune accent pe comunicarea cu procurorii şi personalul auxiliar de specialitate, în stilul managementului participativ, ceea ce presupune un schimb permanent de informaţii, aspect ce a fost şi este realizat în cadrul şedinţelor operative pe secţii şi în plenul colectivelor de lucru, se mai arată în raport.

De remarcat este că se dorește ca procurorii şi personalul auxiliar de specialitate să fie încurajaţi pentru a avea iniţiativă şi a fi motivaţi în desfăşurarea unor activităţi optime.

Pentru anul 2019 Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi parchetele de pe lângă judecătoriile din subordine își propun reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare, creşterea operativităţii şi a fermităţii în combaterea fenomenului infracţional, chiar şi a celui de o complexitate mai redusă, dar care aduce atingere intereselor legitime şi private ale persoanelor, creşterea operativităţii şi fermităţii în combaterea în combaterea corupţiei şi a infracţiunilor prin care se aduc prejudicii bugetului de stat , creşterea operativităţii şi fermităţii în combaterea infracţiunilor din domeniile prioritare ale Ministerului Public cu accent pe identificarea şi combaterea unor noi mecanisme de producere a acestor genuri de infracţiuni, recuperarea prejudiciilor produse prin infracţiuni și  soluţionarea cu celeritate a dosarelor complexe.(T.B.)