Spitalul municipal Fălticeni a scos la concurs la începutul acestui an 13 posturi vacante de medici specialişti

Managerul Spitalului municipal Fălticeni, medicul Vlad Alexandru Morariu, a declarat pentru NewsBucovina că unitatea a scos la concurs încă de la începutul acestui an 13 posturi vacante de medic specialist, pentru patru dintre posturi urmând să fie organizat examenul în luna februarie.

Morariu a spus că pentru un post vacant de medic specialist în anatomie patologică a fost organizat concurs pe 31 ianuarie, iar pentru 12 posturi vacante de medici specialişti, s-au înscris 4 candidaţi pentru specialităţile cardiologie, chirurgie generală, pediatrie şi balneofizioterapie.

El a mai spus că spitalul înregistrează cel mai mare deficit de personal în rândul medicilor din specialităţile .pediatrie, radiologie şi  imagistică  medicală,  medicina  de urgenţă , oncologie, epidemiologie şi urologie.

Referindu-se la normarea personalului în Spitalul municipal Fălticeni, Morariu a precizat că aceasta s-a realizat cu respectarea normativului de personal conform OMS nr.1224/ 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea OMS 1778/2006, pe baza criiteriilor de normare aprobate pe locuri de muncă, conform legislaţiei in vigoare, ţinându-se cont de numărul de paturi, suprafaţa de curăţenie, numărul de încăperi, numărul de personal necesar deservirii mesei.

El a arătat că din cele 532 posturi aprobate în statul de funcţii şi normate conform normativelor în vigoare,  în Spitalul Municipal Fălticeni sunt în prezent ocupate 406 posturi, alte 126 fiind vacante.

Medicul Vlad Alexandru Morariu a menţionat că procentul de încadrare cu medici este de 67,64 la sută, cel de încadrare cu alt personal sanitar cu studii superioare este de 66,67 la sută, procentul de încadrare al personalului sanitar mediu este de  79,43 la sută, iar cel al personalului auxiliar este de 75,39 la sută.

Managerul Spitalului municipal Fălticeni a subliniat că pentru atragerea personalului medical şi menţinerea în activitate în unitate, spitalul acordă salariul  de bază, sporurile pentru  condiţii de muncă,  spor de noapte, spor pentru orele de gardă în afara normei de bază, la nivel maxim.

Totodată, spitalul fălticenean asigură perfecţionări  continue pentru  personalul  medical şi nemedical  prin instruiri periodice în cadrul spitalului  şi entităţi specializate, acordă vouchere de vacanţă conform legislaţiei, în limita bugetului aprobat, acordă indemnizaţia de hrană, în limita bugetului aprobat şi organizează  examen de promovare  în grad profesional şi într-o  treaptă superioară celei deţinute trimestrial.

Morariu a menţionat că şi autoritatea publică locală s-a implicat în atragerea şi menţinerea personalului medical cu studii superioare în spitalul fălticenean prin alocarea a trei locuinţe de serviciu, preconizându-se ca în viitor, în funcţie de posibilităţi, să mai fie alocate şi alte locuinţe de serviciu pentru medicii care optează să profeseze în acest spital.

El a mai declarat că la propunerea medicilor din spital, dar şi a managerului, au fost alocate din bugetul local “sume considerabile”  pentru achiziţionarea de aparatură medicală necesară desfăşurării  activităţii medicale.

Managerul Spitalului municipal Fălticeni a reamintit că în anul 2018 au fost scoase la concurs 18 posturi de medici specialişti, din care s-au ocupat patru posturi pe perioadă nedeterminată în Secţia ATI, Secţia de medicină  internă, în Compartimentul Dermato-venerologie  şi în Compartimentul  Ortopedie- traumatologie. 

Morariu a  menţionat că tot în 2018 au fost încheiate 10 contracte pe perioadă determinată sau contracte parţiale  pentru  medici  pensionari  şi din  alte unităţi  pentru  asigurarea  în bune condiţii a activităţii medicale şi pentru a acoperi cu medici liniile de gardă.

El a adăugat că în cursul anului trecut au mai fost scoase la concurs un post de psiholog specialist, care nu s-a ocupat, iar unitatea a încheiat un contract de prestări servicii, un post  de  kinetoterapeut  la Cabinetul  de recuperare, medicină fizică şi

balneologie, care s-a ocupat, un  post de biochimist la Laboratorul de analize medicale care s-a ocupat, alte 16 posturi de asistent medicali, din care s-au ocupat 16 posturi, 7 posturi de infirmiere şi 7 posturi de îngrijitoare, toate fiind ocupate..

Morariu a mai arătat că pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante menţionate s-a avut în vederea încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli cu salariile pentru anul 2018.

(L.B.)