Problema gestionării deșeurilor, dezbătută de reprezentanți ai administrațiilor locale din Suceava, Iași și Botoșani la USV

Ministerul Mediului a organizat luni, 11 februarie a.c., în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prima conferința regională, dintr-o serie de 10, din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate”.

Obiectivul conferinței a fost acela de conștientizare și informare a participanților cu privire la obiectivele, țintele și măsurile propuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. De asemenea, participanților le-au fost prezentate ghidurile de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor.

La conferință au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Prefecturii și Consiliului Județean Suceava, Gărzii Naționale de Mediu, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, precum și ai autorităților publice locale și operatorilor economici din domeniul gestionării deșeurilor, din județele Iași, Botoșani și Suceava.

Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că această conferință a reprezentat un bun prilej pentru autoritățile locale de a afla ultimele modificări legislative cu privire la managementul deșeurilor și de a clarifica problemele pe care trebuie să le soluționeze în comunități.

La rândul său, secretarul de stat din Ministerul Mediului Eugen Uricec a spus că proiectul are drept obiectiv general consolidarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în elaborarea politicilor pentru gestionarea deșeurilor.

„Prin implementarea proiectului se vizează asigurarea cadrului necesar pentru întocmirea unitară a documentelor de planificare a gestionării deșeurilor la nivel județean și al municipiului București, și implicit punerea în aplicare a obiectivelor, țintelor și măsurilor propuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat de HG 942 din 20 decembrie 2017”, a spus Uricec.

El a menționat că proiectul este derulat împreună cu Ministerul Dezvoltării, care este autoritate de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării Nicolae Tudose a declarat în cadrul conferinței că țara noastră se confruntă cu o problemă în ceea ce privește managementul deșeurilor și al apelor reziduale.

„A sosit termenul scadent de la intrarea în Uniunea Europeană. Ne-am asumat anumite condiționalități, dar din păcate nu le-am îndeplinit. Pe partea de deșeuri, România este pusă în întârziere de către Curtea Europeană de Justiție pe un număr de depozite de deșeuri pentru că nu au fost închise conform termenelor asumate. Trebuie să conștientizăm valoarea pecuniară pe care România ar fi în măsură să o plătească dacă nu își îndeplinește această condiționalitate”, a spus Tudose.

El a explicat că pentru o situație asemănătoare, Italia a fost amendată cu o sumă forfetară de aproximativ 40 de milioane de euro și penalități de 42 de milioane de euro, semestrial calculate, 400.000 de euro pentru depozite de deșeuri periculoase neînchise și 200.000 de euro pentru depozite de deșeuri municipale.

„Nu-i de joacă. În 2012 a început faza de punere în întârziere, iar în 2017 am fost acționați în instanță pentru un număr de 68 de deșeuri. În momentul de față mai avem 15 depozite neînchise. În continuare avem o mare problemă și dacă nu știm să gestionăm activitatea viitoare riscăm să plătim amenzi”, a subliniat secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării.

Prezent la conferință, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Viorel Seredenciuc a menționat că CJ implementează de 11 ani proiectul SMID – Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava, care se află într-o fază finală, dar încontinuu apar probleme noi.

„Durata de viață a depozitelor ecologice, conform proiectului, era de 10 ani. Noi deja avem 11 ani de când încercăm să le deschidem. Categoric ceva nu a fost în regulă cu acest proiect. Probabil și noutatea proiectului, probabil și legile care s-au schimbat. Cert este că nici acum nu putem depozita pe cele două depozite ecologice”, a spus Seredenciuc.

Proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate” este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

SIPOCA are o durată de implementare de 30 de luni și un buget de peste 16 milioane de lei.

(M.T.)