Casa de Pensii Suceava a decontat de la începutul anului pensii de invaliditate şi de urmaş în cuantum de aproape 450 000 de lei, dar şi cheltuieli de spitalizare de peste 16 000 de lei pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a informat, miercuri, într-un comunicat de presă, că în perioada 3 ianuarie-15 februarie 2019, instituţia a decontat pentru 377 de asiguraţi, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, suma de 449.342 lei reprezentând pensii de invaliditate şi de urmaş, precum şi 16 154 lei pentru acoperirea cheltuielilor de spitalizare pentru persoane asigurate care au suferit accidente de muncă.

El a spus că instituţia a mai acordat în aceeaşi perioadă compensaţii pentru atingerea integrităţii persoanelor care au rămas cu deficienţe în urma unor accidente de muncă, în cuantum de 3.800 lei, dar şi despăgubiri de deces , în sumă de 36.156 lei.  

Boliacu a menţionat că alţi 21 342 de lei au fost decontaţi pentru angajatori, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor plătite lucrătorilor pentru incapacitatea temporară de muncă provocată de accidentele de muncă. 

Directorul executiv al CJP Suceava a declarat că în cazul a şase evenimente petrecute la locurile de muncă din alte state, instituţia suceveană a făcut schimb de formulare europene cu instituţiile abilitate, urmând să deconteze  spitalizările asiguraţilor, dacă vor fi întrunite condiţiile legale pentru înregistrarea acestor evenimente ca accidente de muncă.

El a reamintit că, începând cu data de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu prevederile Legii 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,  funcţionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 Boliacu a menţionat că potrivit legislaţiei, calitatea de asigurator o are Casa Naţională de Pensii Publice, iar atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt exercitate de casele teritoriale de pensii.

“Asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta lege şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator”, a spus Boliacu.

El a arătat că CJP Suceava decontează pentru asiguraţii din judeţul Suceava, care au suferit accidente de muncă ori au dobândit boli profesionale, următoarele prestaţii şi servicii: reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, compensaţii pentru atingerea integrităţii, despăgubiri în caz de deces, rambursări de cheltuieli;

indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, precum şi pensie de urmaş în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.

(L.B.)