Camera de Conturi Suceava recomandă Primăriei Suceava să amenajeze noi spații verzi, să angajeze personal specializat în domeniul arhitecturii peisagistice și să asigure un echilibru între spații verzi și parcări în zonele rezidențiale și centrale din municipiu

Camera de Conturi Suceava care a efectuat la sfârșitul anului trecut un audit în municipiul Suceava privind performanța serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local prin amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice a făcut mai multe recomandări Primăriei Municipiului Suceava între care identificarea unor noi terenuri pentru amenajarea de spații verzi.

Astfel, potrivit raportului de audit, Camera de Conturi Suceava recomandă crearea unui Regulament local privind spațiile verzi, care să fie implementat și urmărit periodic.

Totodată se recomandă respectarea prevederilor legale privind încadrarea în Registrul local al spațiilor verzi doar a tipurilor de spații prevăzute de Legea nr. 24/2007 și actualizarea acestuia ori de câte ori intervin modificări.

O altă recomandare presupune identificarea de noi suprafețe de teren pentru amenajarea de spații verzi în municipiul Suceava în scopul atingerii suprafeței minime de 26 mp spațiu verde/locuitor stipulată de Standardele Europene.

Auditorii mai cer și finalizarea acțiunii de inventariere din punct de vedere economic a spațiilor verzi din intravilanul municipiului Suceava, dar și inventarierea și înregistrarea în evidența contabilă a tuturor locurilor de joacă existente la nivelul municipiului, pentru care municipiul Suceava are drept de proprietate, inclusiv a celor primite în baza contractelor de delegare a serviciului de salubrizare stradală în perioada 2004 – 2017.

Totodată, se solicită finalizarea actualizării PUG-ului municipiului Suceava în vederea oferirii cadrului necesar dezvoltării peisagistice și estetice a localității, dar și finalizarea acțiunilor de intabulare și înscriere la O.C.P.I. Suceava a tuturor terenurilor identificate ca spații verzi.

Camera de Conturi Suceava mai recomandă încadrarea de personal specializat în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii sau în domeniul forestier în vederea elaborării unor proiecte peisagistice aferente lucrărilor de amenajare a terenurilor și de regenerare a vegetației spațiilor verzi, inclusiv a realizării unui echilibru între spații verzi și parcări în zonele rezidențiale și centrale din municipiul Suceava.(N.B.)