Postul de preşedinte-director al CAS Suceava, scos la concurs

CAS Suceava a anunţat marţi, că în perioada 18 – 20.03.2009, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti va organiza un concurs, la sediul CNAS – Sala de Consiliu, pentru ocuparea postului vacant de Preşedinte – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la CNAS– Direcţia Resurse Umane, termenul limită de depunere a dosarelor fiind pe 13.03.2009 (inclusiv), până la ora 14:00. Concursul va consta într-o probă scrisă ce se va desfăşura în data de 18.03.2009, începând cu ora de 10:00 şi interviul ce se va desfăşura în data de 20.03.2009, începând cu ora 10:00. Proba scrisă se susţine din bibliografia care se regăseşte afişată la sediul instituţiei sucevene şi pe site-ul CAS Suceava: www.cassv.ro. Interviul constă în susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management conform Metodologiei aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr.15/2008 cu modificări şi completări ulterioare; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină atât la proba scrisă, cât şi la interviu, nota minimă 7. Interviul va putea fi susţinut numai de către candidaţii care au obţinut note peste 7 la proba scrisă. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă, respectiv de rezultatul final al concursului, pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, respectiv rezultatelor finale ale concursului.

CAS Suceava mai anunţă că dosarele de înscriere se depun la C.N.A.S. – Direcţia Resurse Umane, şi se înregistrează prin secretarul comisiei la Cabinet Preşedinte.
Rezultatele concursului se vor afişa la sediul CNAS, în termen de 2 zile de la data ultimei probe de concurs şi se vor comunica personal candidaţilor reuşiţi, respectiv casei de asigurări de sănătate pentru care au candidat.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul CNAS, respectiv la sediul CAS Suceava, unde sunt afişate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv a CAS Suceava, precum şi la Direcţia Resurse Umane a CNAS, telefon 021/30.26.240.

loading...