Universitatea „Ștefan cel Mare” va organiza în iulie admitere și la Psihologie, un program nou de licență. La sesiunea de admitere din iulie sunt aproape 1200 de locuri bugetate la cele 10 programe de licență


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pregătește concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat la cele 10 facultăţi ale sale. Absolvenţii învăţământului preuniversitar şi universitar din regiunea de Nord-Est au, și în acest an, oportunitatea de a se dezvolta academic şi profesional prin programe de studii universitare de licenţă,  masterat şi doctorat, structurate pe cinci arii europene de învăţământ superior – ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale, oferite de instituția suceveană.

Rectorul USV, Valentin Popa, a anunțat că se organizează admitere și pentru un nou program de licență Psihologie  la Facultatea de Științe ale Educației.

Potrivit lui Valentin Popa, în perioada următoare vor fi vizite de autorizare la mai multe programe de studii noi și în eventualitatea în care se vor termina cu succes și la timp la finalul lunii iulie USV va primi autorizarea provizorie din partea ARACIS, iar în luna august vor putea fi introduse într-o hotărâre e guvern noile programe.

„În toamnă este foarte posibil să facem admitere la patru noi programe, două de licență și două de masterat, studii de asistență medicală generală la Departamentul de Sănătate și la Media Digitală la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Masteratele sunt la Drept penal și criminalistică la Facultatea de Drept și Științe Administrative și Nutriție și recuperare medicală la Departamentul de Sănătate”, a spus Popa.

În ceea ce privește admiterea din luna iulie, el a spus că ciclul studiilor universitare de licenţă promovează un număr de 43 de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1180 de locuri finanţate de la buget şi 1030 locuri cu taxă. Dintre locurile finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, iar 50 absolvenților de licee din mediul rural. Oferta programelor de licență include și 300 de locuri bugetate destinate românilor de pretutindeni. Forma de învăţământ la distanţă (ID), beneficiază de un număr de 400 de locuri, repartizate pe 9 programe de studii.

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 34 de programe, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava oferă 650 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, la care se adaugă şi 150 de locuri pentru românii de pretutindeni. Alte 640 de locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, universitatea scoate la concurs un total de 49 de locuri (dintre care pentru rromi 4 locuri, 23 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 22 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). 14 locuri sunt destinate românilor de pretutindeni. Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă, dintre care 33 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti și 47 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane.

Oferta educaţională a universităţii include şi 210 locuri, cu taxă, pentru cele 10 programe de conversie profesională.

Sesiunea de admitere 2019 se desfăşoară în perioada 15-20 iulie 2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde există probe, 15-23 iulie 2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde nu există probe, urmând ca pentru locurile rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada  9-14 septembrie 2019,  pentru specializările unde există probe, și 9-16 septembrie 2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde nu există probe. Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 30 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea de toamnă.

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2019, actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/ . (N.B.)


Intră acum și în grupul de