Locuri scoase la concurs pentru tinerii ce vor să devină jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere 2009, organizate de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Suceava, căpitanul Bogdan Cornaci, Academia de Poliţie Al. I. Cuza Bucureşti – specialitatea Jandarmi – învăţământ de zi, are 80 de locuri (bărbaţi şi femei fără discriminare), din care 3 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă. Şcoala de Subofiţeri Jandarmi Gr. Al. Ghica Drăgăşani are 155 de locuri, (bărbaţi şi femei fără discriminare), din care 5 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă, Şcoala de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni -150 de locuri, (bărbaţi şi femei fără discriminare), din care 5 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă.

Cât privește Ministerul Apărării Naționale, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe militare şi informaţii – specialitatea management economico – financiar scoate la concurs 5 locuri (bărbaţi şi femei fără discriminare), pentru ARMA JANDARMI, iar Academia Tehnică Militară – 21 locuri (bărbaţi şi femei fără discriminare), conform specialităţilor, pentru ARMA JANDARMI, din care: 3 locuri armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului; 3 locuri blindate, automobile şi tractoare; 5 locuri construcţii şi fortificaţii; 5 locuri transmisiuni; 5 locuri calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.mŞcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I „Piteşti are 4 locuri (bărbaţi şi femei fără discriminare), pentru ARMA JANDARMI, din care 2 locuri auto și 2 locuri tehnică de comunicaţii.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române – curs de zi – candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire pentru elevii din ultimul an de liceu; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă vârsta de până la 28 de ani împliniţi în anul participării la concurs; să aibă capacitate deplină de exerciţiu;să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Căpitanul Cornaci precizează că ”nu se admit derogări de la nici un criteriu!” Informaţii privind condiţiile de înscriere, probele, tematica şi bibliografia de concurs, componenţa dosarului şi programa de admitere se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, Str. Traian Vuia nr. 7 bis sau la numărul de telefon 0230/522998 interior 24535 – Serviciul Management Resurse Umane și Pregătire. Înscrierea candidaţilor are loc până la 22 iunie 2009 (pentru instituţiile militare de învăţământ superior) şi 20 iulie 2009 (pentru instituţiile de formare a maiştrilor militari şi subofiţerilor).

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni este cea mai nouă prezenţă din paleta de instituţii ce asigură pregătirea de specialitate a celor care doresc o carieră în Jandarmerie. În data de 01 noiembrie 2008 a fost emis Ordinul de înfiinţare al noii Şcoli Militare din Fălticeni, instituţie care a luat fiinţă prin transformarea Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi din localitate. La 15 septembrie 2008, Şcoala Militară şi-a deschis porţile pentru primii elevi, iar în acest an, instituţia are 150 de locuri scoase la admitere…, din care 5 pentru candidaţi de etnie rromă.

Anul 2009 este primul an în care se fac înscrieri pentru a participa la concursul de admitere la această instituţie de învăţământ. Tinerii suceveni interesaţi să devină subofiţeri de jandarmi se pot adresa în acest sens Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava.

loading...