Prorectorul USV Ștefan Purici a conferențiat la Universitatea din Ivano-Frankivsk, iar între subiectele care au suscitat interes a fost și cel privind evoluția geo-politică a regiunii carpatice în secolul XXI în contextul relațiilor dintre Rusia și SUA


Intră acum și în grupul de

În cadrul programului mobilităților academice organizate în cadrul Consorțiului universitar internațional Collegium Carpathicum, în perioada 17-19 iunie 2019, prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană al USV, a susținut o serie de prelegeri la Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina.

Conferințele au avut ca public-țintă studenți de la programul de studiu Istorie, ciclul licență, și cadre didactice ale universității de la poalele Munților Carpați.

În cadrul primei prelegeri, intitulate Cross-border Cooperation – Benefits, Risks, Good Practices, au fost prezentate proiectele transfrontaliere pe care le-a implementat Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu parteneri din Ucraina, în special cu universități din Cernăuți și Odessa. De asemenea, au fost expuse bunele practici, dar și riscurile pe care ar trebui să le cunoască și să le evite echipele de proiect.               

Intitulată The Nations of the Carpathian Region and the Geopolitical Vectors in the First Half of the 20th Century, cea de-a doua prelegere s-a axat pe dezbaterea privitoare la factorii geo-politici (regimurile totalitare) care au influențat profund destinul națiunilor din regiunea carpatică, în prima jumătate a secolului XX.

În cadrul dezbaterilor aferente, studenții și profesorii de la universitatea parteneră și-au manifestat interesul pentru potențialul și perspectivele cooperării transfrontaliere ucraineano-române, de formele și programele de finanțare europeană, precum și de evoluția geo-politică a regiunii carpatice în secolul XXI în contextul relațiilor dintre Rusia și SUA, arată USV.

               Această vizită de lucru efectuată la Universitatea din Ivano-Frankivsk încheie seria de mobilități academice prevăzute în programul Collegium Carpathicum pentru anul universitar 2018-2019, contribuția academică a USV fiind reprezentată de prelegerile susținute de lector univ. dr. Radu Bruja, la Universitatea de Stat Est-Europeană din Przemyśl (Polonia), conf. univ. dr. Marcel Mândrescu și lector univ. dr. Mariana Șovea, la Universitatea din Ostrava (Republica Cehă).

Collegium Carpathicum din care face parte și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are în componeță alte șase universități din Europa, Universitatea din Varșovia (Centrul pentru Studii Est-Europene, Polonia) Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk (Ucraina), Universitatea din Prešow (Slovacia), Universitatea Catolică Pázmány Péter (Ungaria), Universitatea de Stat Est-Europeană din Przemyśl (Polonia) și Universitatea din Ostrava (Republica Cehă).(N.B.)


Intră acum și în grupul de