Sucevenii care au luptat în Revoluția din 1989 vor fi scutiți de taxele pentru clădiri și terenuri


Intră acum și în grupul de

Sucevenii care au calitatea de luptători în revoluția din 1989 vor fi scutiți la plata taxelor pentru clădiri și terenuri potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliu local care va fi dezbătut în ședința de joi a CL Suceava.

În expunerea de motive, primarul Ion Lungu a arată că a luat în considerare solicitările contribuabililor persoane fizice care au calitatea de Luptători pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și consideră oportună acordarea scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru această categorie de persoane.

Potrivit proiectului, scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor respective.

Totodată, contribuabilii care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri trebuie să facă dovada calității de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.(T.B.)


Intră acum și în grupul de