Consiliul Județean Suceava alături de primăriile Suceava, Salcea, Dumbrăveni și Adâncata înființează societatea Parcuri Industriale Bucovina SA


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava împreună cu primăriile Suceava, Salcea, Dumbrăveni și Adâncata înființează societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A. care va administra parcul industrial ce va fi amenajat în apropierea Aeroportului Suceava în zona Centrului Economic Bucovina.

Consiliul Județean Suceava va contribui cu  1.499.990  lei la capitalul social al noii societăți, reprezentând 67,00003% din numărul total de acțiuni, municipiul Suceava va contribui cu  335.820  lei, reprezentând  15,0007 % din capitalul social, orașul Salcea cu 179.100 lei, reprezentând  7,99986 % din capitalul social, comuna  Adâncata cu 119.940  lei reprezentând 5,0002 % din capitalul social, iar comuna  Dumbrăveni cu 119.940 lei, reprezentând respectiv 5,0002 % din capitalul social.

Parcuri Industriale Bucovina SA este va fi condusă și administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în îmbunătățirea  performanțelor societăților pe care le-au administrat sau condus, iar cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Noua societate care va administra parcul industrial Bucovina va face selecția rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, va încheia contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului, vor  asigura rezidenților parcului dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia și va asigura rezidenților parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune.

Totodată, administratorul încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități; elaborează strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial; asigură publicarea informărilor prin intermediul web siteului propriu; gestionează fondurile financiare obținute din activitatea de administrare.  (T.B.)


Intră acum și în grupul de