ISJ Suceava: 43,98 la sută dintre cadrele didactice prezente la proba scrisă a Examenului de Titularizare au obţinut note peste 7, doi candidaţi au fost notaţi cu 10, iar 78,84 la sută au note peste 5

Rezultatele obţinute de candidaţii prezenţi la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar au fost publicate în cursul zilei de marţi.

ISJ Suceava a prezentat o statistică a rezultatelor obţinute de candidaţii la acest examen, iar potrivit acesteia, 43,98 la sută au obţinut note peste 7, doi candidaţi au fost notaţi cu 10, iar 78,84 la sută au note peste 5.

Astfel, cele două note de 10 au fost obţinute de două candidate care au susţinut proba scrisă la disciplinele Limba şi literatura română, pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, respectiv la Limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar.

Conform ISJ Suceava, la proba scrisă a examenului de Titularizare 287 de candidaţi au obţinut note cuprinse între 7,00 şi 9,99, din care 43 la disciplina Limba şi literatura română, pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, 68 la Limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar, 41 la Limba şi literatura română, 20 la Limba şi literatura engleză, 17 la Matematică, 17 la Geografie, 15 la Educaţie fizică şi sport, 9 la Religie ortodoxă, 7 la Biologie, câte 6 la Istorie şi Cultură civică şi educaţie socială, 5 la Limba şi literatura franceză, 4 la Economie şi educaţie antreprenorială, câte 3 la Silvicultură şi Transporturi, câte 2 la Arte vizuale, Alimentaţie publică, Mecanică, Educaţie muzicală şi Limba ucraineană maternă, precum şi câte un candidat la restul disciplinelor.

Alţi 229 de candidaţi au obţinut note cuprinse între 5 şi 6,99, iar 138 de candidaţi, reprezentând 21,16 la sută,  au obţinut note sub 5, în timp ce o lucrare la disciplina Protecţia mediului a fost anulată.

Potrivit calendarului de organizare şi desfăşurare a Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora către centrele de evaluare este prevăzută pentru perioada 23-24 iulie 2019, soluţionarea contestaţiilor se va desfăşura în perioada 24-29 iulie, comunicarea rezultatelor finale va avea loc pe 30 iulie, iar pe 31 iulie este prevăzută repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

La Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar au avut validate dosarele aproximativ 800 de candidaţi din judeţul Suceava, din care 78 au absentat, 63 s-au retras de la proba scrisă, fiind trimise spre centrele de evaluare 657 de lucrări.

(L.B.)