Depozitarea unei tone de deșeuri la depozitul Moara va costa 44,07 lei fără TVA, iar sortarea deșeurilor reciclabile va fi plătită cu 15 bani/tonă. CJ Suceava semnează contractul cu asocierea condusă de Florconstruct

Consiliul Județean Suceava urmează să semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitații de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și a Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a serviciului de salubrizare al județului Suceava.

Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de vicepreședintele CJ Suceava Viorel Seredenciuc și care va fi dezbătut în ședința de miercuri,  CJ Suceava va semna contractul cu Asocierea dintre S.C. FLORCONSTRUCT SRL, S.C. FRITEHNIC SRL și SC RITMIC COM SRL, ofertant declarat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică, prin licitație deschisă.

În referatul de aprobare, Viorel Serdenciuc precizează că această asociere a fost desemnată câștigătoare a licitației încă din 17 decembrie 2018, dar că au fost depuse contestații care au fost respinse atât de CNSC cât și de instanțele de judecată, hotărârile fiind definitive, urmând să se încheie contractul cu ofertantul câștigător al licitației.

În referat se menționează că tarifele ofertate aplicate pentru activitățile de sortare și de depozitare prestate de Asocierea S.C. FLORCONSTRUCT SRL, S.C. FRITEHNIC SRL, S.C. RITMIC COM SRL sunt de 0,15 lei/tonă, plus TVA, pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile și de 44,07 lei/tonă, plus TVA, pentru activitatea de depozitare a deșeurilor.

Depozitul de deșeuri de la Moara a intrat în funcțiune încă din luna mai ca urmare a unei situații de urgență constatată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență despre care News Bucovina a mai scris.