ISJ Suceava: Procentul notelor peste 7 a crescut uşor, la 45.05% în urma soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute la proba scrisă a examenului de Titularizare

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, marţi, că în urma soluţionării celor 124 de contestaţii depuse de candidaţii suceveni participanţi la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor-catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, 4 note au rămas nemodificate, 57 de note s-au modificat prin creştere şi 63 prin scădere.

Anuţei a spus că în urma soluţionării contestaţiilor se înregistrează două note de 10, 294 de note cuprinse între 7 şi 9,99, procentul notelor mai mari de 7 fiind de 45,05 la sută, iar alte 228 de note între 5 şi 6,99, procentul notelor peste 5 fiind de 79,75 la sută.

El a mai spus că alte 132 de note sunt mai mici de 5, iar o lucrare este anulată.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a precizat că acei candidaţi care au obţinut note mai mici de 5 nu vor putea ocupa un post didactic în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020.

ISJ Suceava a anunţat pe site-ul instituţiei că pentru profesorii care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială la clasă/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor,

din data de 17 iulie 2019, şedința de repartizare a tuturor posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată la nivelul județului Suceava va avea loc în data de 31 iulie 2019, începând cu ora 09.00, în sala de ședință a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” Suceava, iar programul orar estimativ poate fi consultat pe portalul ISJ Suceava.

Conform metodologiei, pe 31 iulie este prevăzută repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Pentru candidaţii cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat anterior înscrierii la concurs, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială la clasă/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 17 iulie 2019,

şedința de repartizare pe posturi vacante indiferent de viabilitatea acestora la nivelul județului Suceava va avea loc în data de

1 august 2019, începând cu ora 09.00, în sala de ședință a Colegiului Tehnic “Petru Mușat” Suceava.

Reamintim că procentul notelor peste 7 a fost de 43,98 la sută înainte de soluţionarea contestaţiilor, iar cel notelor peste 5 a fost de 78,84 la sută.

Potrivit MEN, pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

(L.B.)