Acţiune de informare de Ziua Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a stabilit ca Ziua Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, pentru anul 2009, să se desfăşoare sub deviza „Viaţa şi sănătatea în muncă – drepturi fundamentale ale omului”.

Cu această ocazie, în acest an, ca şi în anii precedenţi, în întreaga lume vor avea loc manifestări pentru a marca evenimentul şi are ca scop promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă.

„Oricât de bine ar fi elaborate standardele, sistemele şi politicile, fără o corectă implementare, ele rămân simple documente pe hârtie. Inspecţia Muncii are un rol esenţial în aplicarea standardelor, politicilor şi programelor în identificarea problemelor şi rezolvarea lor. Se pot aplica de asemenea şi sancţiuni pentru a asigura o corectă implementare.

Atât angajatorii, cât şi lucrătorii sunt de acord că o inspecţie a muncii eficace are efecte benefice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Acesta este un element indispensabil al sistemului naţional de securitate şi sănătate în muncă şi face parte din sistemul tripartit. Dialogul social între angajatori, lucrători şi autorităţile statului s-a dovedit o cale eficientă în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Respectul pentru principiul libertăţii asocierii şi recunoaşterea efectivă a negocierilor colective este o valoare fundamentală a OIM aşa cum se menţionează în Declaraţia OIM a principiilor fundamentale şi drepturilor în muncă”, precizează inspectorul şef adjunct al ITM Suceava, Dorin Mihăilă.

Acesta menţionează că, pentru a marca acest eveniment, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava organizează, în data de 28 aprilie, o acţiune de informare a factorilor implicaţi în această activitate, informare ce va cuprinde şi o prezentare a „Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în cadrul I.M.M.-urilor, 2008-2012”.

loading...