Intrarea în NATO şi UE a creat „premisele” pentru intensificarea fenomenului infracţional la frontieră

La sediul D.P.F. Rădăuţi, a avut loc, joi, şedinţa de evaluare a activităţilor desfăşurate de către Direcţia Poliţiei de Frontieră şi structurile subordonate, în primele 3 luni ale anului 2009, la şedinţă participând ofiţeri cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei, I.J.P.F. Suceava, I.J.P.F. Botoşani, activitatea fiind condusă de subcomisarul de poliţie Prelipcean Mihai, director interimar al D.P.F. Rădăuţi. „Statutul României, atât cel de membru al Alianţei Nord Atlantice cât şi al Uniunii Europene, a creat „premisele” pentru intensificarea fenomenului infracţional la frontieră, în acest sens D.P.F. Rădăuţi acţionând pentru îndeplinirea mai multor obiective.

Este vorba despre asigurarea supravegherii şi controlului la frontieră la nivelul cerinţelor Uniunii Europene, prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu, folosirea eficientă a resurselor financiare, materiale şi umane, perfecţionarea pregătirii poliţiştilor de frontieră pe principalele domenii de activitate în scopul combaterii infracţionalităţii, dezvoltarea cooperării cu instituţiile cu competenţă în combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi cu cele similare din ţările vecine.” precizează purtătorul de cuvânt al IJPF Suceava, subcomisar Ilie Poroh-Seriţan.

Potrivit acestuia, începând cu data de 15.11.2008, D.P.F. Rădăuţi şi-a modificat structura organizatorică, competenţa teritorială fiind pe o dezvoltare de 354,441 Km de frontieră, având în coordonare I.J.P.F. Botoşani care are în responsabilitate 243,326 Km de frontieră şi I.J.P.F. Suceava care gestionează 111,115 Km de frontieră.

În domeniul operativ, în perioada analizată au fost întreprinse măsuri ferme pentru realizarea obiectivelor propuse, efectuându-se acţiuni şi controale organizate de regulă pe bază de date şi informaţii, fapt ce adus la efienticizarea muncii operative, indicatorii obţinuţi în ceea ce priveşte constatarea faptelor penale, a infracţiunile constatate şi soluţionate, fiind mai mari faţă de perioada similară a anului 2008. Au fost executate un număr de 736 activităţi preventive în urma cărora s-au constatat 131 fapte penale, fiind confiscate bunuri în valoare de 862.510 lei, din care 180.216 pachete de ţigări în valoare de 761.964 lei. Totodată au fost aplicate un număr de 425 de contravenţii în valoare de 198.950 lei. De asemenea au fost efectuate un număr de 549 controale în vederea efienticizării activităţilor şi înlăturarea eventualelor neajunsuri.

În primele 3 luni ale anului valorile de trafic înregistrate prin punctele de trecere a frontierei din cadrul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Rădăuţi au fost de 502.324 persoane faţă de 744.118 persoane în perioada similară a anului 2008, ceea ce reprezintă o scădere de 32 %, în acelaşi timp au circulat 162.448 mijloace de ransport faţă de 225.340 în 2008, ceea ce reprezintă o scădere cu 28 %.
În primul trimestru, la nivelul direcţiei au fost înregistrate 70 lucrări penale, (faţă de 44 lucrări înregistrate în 2008), sub aspectul comiterii unui număr de 131 fapte penale, (faţă de 117 în 2008), săvârşite de 130 persoane, (195 în 2008). În perioada analizată în zona de competenţă a Direcţiei Poliţiei de Frontieră Rădăuţi, s-au înregistrat 11 cazuri de trecere ilegală a frontierei de stat a României ( 9 în 2008) în care au fost implicate 18 persoane ( 16 în 2008). Din cele 18 persoane care au trecut ilegal frontiera de stat 3 au trecut în scopul migraţiei ilegale, 9 în scopul săvârşirii de acte de contrabanţă, 5 trecere neintenţionată şi 1 persoană trecere intenţionată( sustragere de la controlul vamal). În perioada analizată au fost întocmite 2 dosare penale pe linia traficului de persoane , fiind descoperiţi 2 traficanţii şi 5 victime.În primul trimestru al anului 2009, la frontieră s-au înregistrat 5 cazuri de contrabandă în care au fost implicare 19 persoane, faţă de 2 cazuri cu 6 persoane în aceeaşi perioadă a anului 2008.

„Cooperarea cu procurorii din cadrul unităţilor de parchet din zona de responsabilitate este foarte bună, având loc în această perioadă întâlniri şi acţiuni comune pe linia combaterii infracţionalităţii transfrontaliere.În cadrul cooperării cu organele administraţiei publice locale s-au desfăşurat întâlniri de lucru periodice, între reprezentanţi ai D.P.F. Rădăuţi şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale judeţene cât şi din localităţile limitrofe frontierei de stat a României. Pe linia cooperării internaţionale, a existat o bună conlucrare cu organele de graniţă ale statelor vecine, aceasta realizându-se prin intensificarea dialogului atât la nivelul Direcţiei, cât şi al ofiţerilor specialişti din cadrul inspectoratelor subordonate, cu pondere pe schimbul de date şi informaţii, în acest sens având loc 29 întâlniri de lucru şi întrevederi faţă de 36 în trim I 2008” menţionează subcomisarul Poroh.
În primul trimestru al anului 2009, au fost sancţionaţi un număr 14 poliţişti de frontieră faţă de 40 în perioada similară a anului 2008, înregistrându-se o scădere cu 65% a sancţiunilor aplicate.

„Direcţia Poliţiei de Frontieră Rădăuţi, are importanta misiune de a asigura protecţia frontierei externe de est a Uniunii Europene, înţelegând că securizarea frontierei şi profesionalizarea tuturor structurilor reprezintă priorităţi naţionale, activitatea acesteia desfăşurându-se în interesul persoanei, a comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în executarea legii conform prevederilor în vigoare” mai spune subcomisarul Poroh.