Simbolurile religioase montate la intrarea în comuna Bosanci reclamate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Marius Boghian(ADER Suceava) cere retragerea lor imediată

ADER Suceava a anunțat prin liderul său, Marius Boghiean, că se va adresa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în privinta totemurilor confecționate și amplasate la intrarea în comuna Bosanci.

„Cerem retragerea simbolurilor religioase și implicit sintagmele “Dumnezeu să vă binecuvânteze” și “Slăvit sa fie Domnul””, a anunțat Marius Boghian.

El arată că simbolurile religioase sunt o formă de exprimare a credinţei şi o manifestare a identităţii religioase, având un rol important în educaţia cetățenilor și că, din aceste motive, folosirea lor constituie o manifestare a libertăţii religioase care trebuie să caracterizeze orice societate democratică.

Potrivit lui Boghian, ADER Suceava susține principiul separaţiei statului de biserică, iar din acest motiv consideră că statul şi instituţiile sale, inclusiv primăriile și școlile, nu trebuie să se implice în promovarea şi susţinerea învăţăturilor şi valorilor unei anumite religii sau confesiuni religioase.

„Dacă se acordă posibilitatea manifestării religioase în instituții publice, aceasta ar trebui să fie accesibilă oricărui cult. Luând în considerare cele de mai sus, socotim că Primaria Bosanci are obligația de a retrage simbolurile religioase de pe totemurile ridicate la intrarea și ieșirea din comună și nu are dreptul de a transmite mesaje ce pot influența cetățenii spre o anumită religie sau cult. În cazul neretragerii acestor sintagme ne vom adresa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării”, a conchis Marius Boghian.