CAS Suceava anunţă că managerii spitalelor publice şi medicii specialişti pot solicita prelungirea programului de lucru condiţiile unei adresabilităţi crescute din partea pacienţilor. În judeţul Suceava, CAS a aprobat deja prelungirea programului de lucru în cazul a 24 de furnizori de servicii medicale

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a anunţat, joi, că medicii specialişti şi managerii spitalelor publice din judeţ pot solicita instituţiei majorarea programului de lucru în condiţiile creşterii adresabilităţii pacienţilor la cabinetele medicilor specialişti şi la cabinetele din ambulatoriile de specialitate ale unităţilor spitaliceşti, mai ales că prelungirea programului permite decontarea unui număr mai mare de consultaţii medicale acordate persoanelor asigurate de către medicii specialişti.

Cobuz a precizat într-un comunicat de presă că în prezent Casa de Asigurări de Sănătate Suceava are încheiate 111 contracte de prestări servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic cu 380 medici specialişti, incluzând şi ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice.

El a explicat că o comisie constituită, conform prevederilor legale, din reprezentanţi ai CAS, DSP, ai Colegiului Judeţean al Medicilor, ai asociaţiei sindicale şi ai celei patronale a medicilor specialişti analizează necesarul de servicii medicale de specialitate şi stabileşte necesarul de medici specialişti pentru fiecare specialitate clinică şi zonă a judeţului.

 El a spus că pentru specialităţile clinice o normă reprezintă un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 ore pe săptămână.

          “În condiţii de adresabilitate crescută din partea pacienţilor pentru o anumită specialitate, se poate prelungi programul de lucru, iar medicii specialişti şi managerii spitalelor publice (pentru cabinetele ambulatorii de specialitate ale spitalelor) pot solicita CAS Suceava majorarea programului. Prelungirea programului permite decontarea unui număr mai mare de consultaţii medicale acordate persoanelor asigurate de către medicii specialişti.

Pentru a veni în sprijinul asiguraţilor, CAS Suceava nu a limitat şi a aprobat de fiecare dată solicitările medicilor specialişti de prelungire a programului de consultaţii, astfel încât mai mulţi pacienţi au primit servicii medicale gratuite”, a subliniat Cobuz.

Preşedintele director general al CAS Suceava a menţionat că instituţia a aprobat prelungirea programului de activitate în cazul a 24 de furnizori de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, la nivelul întregului judeţ, pentru specialităţile medicale psihiatrie, dermatologie, diabet, oftalmologie, oncologie, neurologie, neuropsihiatrie infantilă, ortopedie, pediatrie, medicina internă şi ORL.

(L.B.)