Operatorii economici suceveni pot transmite până în data de 22 noiembrie 2019 solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a informat, vineri,  într-un comunicat de presă că operatorii economici pot transmite până în data de 22 noiembrie 2019 solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional.

Sursa citată menţionează că potrivit prevederilor din   Metodologia de organizare şi funcționare a învăţământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29.08.2016 şi din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin OMEN nr. 3554/29.03.2017, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieţii muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.

“ Ținând cont de aceste prevederi, inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 la solicitările operatorilor economici, conform precizărilor din Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021 aprobat prin OMEN nr. 5108/04.09.2019”, se arată în comunicatul ISJ Suceava.

Astfel, pentru învățământul dual, solicitările de școlarizare ale operatorilor economici vor fi transmise până la data de 22 noiembrie 2019, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), prin adresa de e-mail: registratura.cndipt@gmail.com

În cazul învățământului profesional, solicitările de școlarizare ale operatorilor economici vor fi înaintate unităților de învățământ profesional și tehnic partenere sau inspectoratului școlar județean, până la data de 22 noiembrie 2019.

“Solicitările de şcolarizare pentru învăţământul dual şi profesional se vor completa de către operatorii economici, conform modelelor prevăzute în anexele la OMEN nr. 5108/04.09.2019 (Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021). Cifrele de şcolarizare propuse de Inspectoratul Școlar Judeţean pentru anul şcolar 2020-2021 sunt înaintate spre aprobare către MEN în luna ianuarie 2020. Formularele de solicitare ale operatorilor economici în vederea şcolarizării în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, precum şi materialele de informare sunt postate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava http://www.isj.sv.edu.ro/ la Secţiunea Noutăţi”, mai precizează ISJ Suceava.

(L.B.)

loading...