Ovidiu Donţu a preluat conducerea Agenţiei Sapard Suceava

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală Suceava (fosta Agenţie Sapard) va fi condus, începând cu luna iunie 2009, de către Ovidiu Donţu. În urma unui concurs, organizat la Bucureşti, a fost emis Ordinul Ministrului Agriculturii cu nr. 990 din 2009 în baza căruia s-a încheiat contractul de management, iar în următorii 4 ani acest organism va fi condus la Suceava de Ovidiu Donţu.

Această instituţie (APDRP) administrează două fonduri structurale ale Uniunii Europene, şi anume Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), unde are funcţia de implementare tehnică şi funcţia de plată şi Fondul European pentru Pescuit (FEP), unde are funcţia de plată. Pentru dezvoltare rurală, Uniunea Europeană a alocat României 7.5 miliarde de Euro, pentru care autoritatea de management este Ministerul Agriculturii, cu următoarele obiective: creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice , îmbunătăţirea calităţii vieţii la sate şi gospodărirea terenurilor agricole şi forestiere.

Banii sunt alocaţi pe axa 1 şi axa 3 din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală şi pot fi absorbiţi pe măsurile pentru care vor fi deschise sesiuni de proiecte.
Pe scurt, crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi la sate, încurajarea activităţii turistice, modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agroalimentare, instalarea tinerilor fermieri şi nu în ultimul rând renovarea şi dezvoltarea satelor sunt câteva din obiectivele PNDR.

Prima măsură pentru care s-a deschis sesiunea de proiecte, este măsura 322 începând cu data de 15.06.2009, şi se referă la “ Renovarea şi dezvoltarea satelor”, unde s-au alocat toate fondurile disponibile rămase pe această măsură, (care pot ajunge pana la 6 milioane de euro pe proiect). Cu alte cuvinte, comunitătile locale sunt invitate până la 31 iulie 2009, să depună proiectele de dezvoltare a comunelor pentru infrastructura de drumuri, infrastructura de apă şi canal, alimentarea cu energie electrică, alimentare cu gaz, staţii de transfer pentru deşeuri şi echipamente de gestionarea deşeurilor, renovarea clădirilor publice, investiţii în sisteme de energie din surse regenerabile, centre îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, grădiniţe, microbuze, infrastructură de servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu.

Noutăţile acestei sesiuni de proiecte se referă la mărirea punctajului privind realizarea infrastructurii de drumuri şi a infrastructurii de apă sau canal şi reaşezarea punctajelor pentru infrastructura socială, culturală şi a decalajului privind gradele de sărăcie. De asemenea, s-a introdus posibilitatea acordării unui avans de 50% către potenţialii beneficiari ai acestor proiecte şi s-au redus numărul de documente care însotesc proiectele. Pentru mai multe informaţii, se poate accesa site-ul: www.apdrp.ro.

Obiectivele lui Ovidiu Donţu în funcţia de director sunt: creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, aplicarea principiilor economie, eficienţă şi eficacitate în cheltuirea banilor europeni precum şi egalitatea de tratament şi transparenţa instituţiei faţă de principalii beneficiari şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea colaborării instituţionale.

loading...