ACET Suceava va crește prețul apei potabile până în 2023 de la 4,58 lei la 4,96 de lei/ mc și al apei uzate, de la 3,16 lei la 4,51 lei/mc potrivit Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă, colectare și tratare

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe, în ședința de joi, Planul anual de evoluție a tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu pentru Proiectul regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă. uzată din județul Suceava,în perioada 2014 – 2020”, proiect în valoare de 240 de milioane de euro care urmează să se implementeze în județul Suceava prin Programul Operațional de Infrastructură Mare și va avea ca beneficiari peste 200.000 de locuitori din 14 localități.

Potrivit inițiatorului proiectului de hotărâre, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Viorel Seredenciuc, creșterile de tarife (în termeni reali) vor fi necesare până în anul 2023 cu scopul de a asigura un nivel de recuperare al costurilor legate de asigurarea serviciilor de apă și apă uzată precum și viabilitatea financiară a operării serviciului.

De asemenea creșterile de tarife au fost proiectate ținând cont de planul de implementare atât a investițiilor în derulare cât și a celor care urmează a fi realizate prin Proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii de apă i apă uzată în județul Suceava în perioada 2014-2020 “.

Majorările de tarife se vor aplica în fiecare an la data de 1 ianuarie.

Tarifele vor fi ajustate atât în termeni reali cât și cu cre terea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), înregistrată de la precedentă majorare până la cel mai recent IPC comunicat de Institutul Național de Statistică, conform formulei din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare  cu apă și de canalizare.

Astfel, potrivit planului, de la prețul apei potabile va crește de 4,58 de lei fără TVA/mc în 2019 la 4,70 lei/mc în 2020 ( creștere de 2,7%), la 4,85 lei/mc în 2021 (creștere de 3,2 %), la 4,91 lei/mc în 2022 (creștere de 1,2%) și la 4,96 lei/mc (creștere de 1%).

În ceea ce privește prețul apei uzate, tariful va crește de la 3,16 lei/mc fără TVA la 3,48 de lei/mc în 2020 (creștere de 10,1%), la 3,55 lei/mc în 2021 (creștere de 2%) la 3,83 lei/mc în 2022 (creștere de 8%) și la 4,51 lei/mc în 2023 (creștere de 17,8%).

Prin proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014-2020”, promovat prin Programul Operațional  Infrastructură  Mare (POIM) continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007-2013 și sunt propuse investiții pentru modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în 14 localități din județul Suceava respectiv în localitățile: Suceava, Șcheia, Salcea, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vicovu de Sus, Marginea, Siret, Sucevița, Putna, Dolhasca, și Mitocu Dragomirnei,  în valoare totală de 234.476.395 euro, beneficiari fiind   aproximativ  226.000 locuitori.

loading...