Autorităţile locale din judeţ, instruite pe linia Situaţiilor de Urgenţă

Primarii, viceprimari şi şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au fost instruiţi la finalul săptămânii trecute privind înştiinţarea, avertizarea, alarmarea şi evacuarea în situaţia manifestării riscului de inundaţii dar şi privind gestionarea inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi a poluării accidentale, de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Potrivit ISU „Bucovina” Suceava autorităţilor li s-a vorbit şi despre disfuncţionalităţi şi măsuri în activitatea de gestionare locală a situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi a poluării accidentale şi reactualizarea „Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi a poluărilor accidentale”.

Instruirea a fost realizată, pe zone, de către reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava.

Prin această activitate s-a urmărit îmbunătăţirea modului de acţiune a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă la producerea inundaţiilor; pregătirea populaţiei privind cunoaşterea semnalelor de alarmare şi de înştiinţare precum şi a locurilor de evacuare în situaţii de urgenţe civile; îmbunătăţirea fluxului informaţional în ceea ce priveşte conţinutul şi transmiterea rapoartelor operative; acţiunile şi măsurile ce se întreprind de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă în momentul primirii avertizărilor hidro-meteo (cod galben, portocaliu sau roşu); întreţinerea şanţurilor şi rigolelor drumurilor, menţinerea curăţeniei pe cursurile de apă, bălţi şi lacuri prin îndepărtarea depozitelor necontrolate de deşeuri şi de material lemnos din albia minoră, care opturează secţiunea de scurgere a apelor.

Totodată s-a accentuat necesitatea dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cu utilaje, accesorii şi echipament de protecţie motopompe, bărci pneumatice, veste de salvare, sirene de alarmare publică, pelerine, cizme de cauciuc, etc. ce vor fi folosite în intervenţia la inundaţii.

loading...