Adunările generale ale celor 128 de asociații de proprietari din municipiul Suceava se vor organiza până în 31 martie.Viceprimarul Marian Andronache îndeamnă locatarii să participe în număr cât mai mare la alegerea noilor structuri

Până în 31 martie 2020 se vor desfășura adunările generale ordinare a asociațiilor de proprietari, în municipiul Suceava.

Primăria Suceava a transmis adrese către cele 128 de asociații de proprietari pentru convocarea adunărilor generale, iar 15 asociații au transmis deja data primei adunări și a reconvocării.

„Îndemn membrii asociațiilor de proprietari să participe la Adunarea generală ordinară, pentru a-și exprima opinia și pentru a-și alege reprezentanții”, a declarat viceprimarul Sucevei Marian Andronache.

Viceprimarul a explicat că pentru ca Adunarea generală să fie statutară e necesar ca la aceasta cvorumul să fie de 50%+1.

„În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul la prima adunare, aceasta din urmă se suspendă și se reconvoacă în termen de maxim 15 zile. În acest caz, la a 2-a adunare, hotărârile pot fi adoptate indiferent de numărul membrilor prezenți, atât timp cât membrii asociației de proprietari au fost convocați, pe bază de tabel nominal convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată”, a menționat viceprimarul.

El a adăugat că hotărârile adunărilor generale se consemnează numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor și se afișează la avizier.

„În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari”, a mai spus viceprimarul.