Cele mai multe controale ale comisarilor de mediu din regiunea NE au fost realizate în urma sesizărilor

Comisariatele judeţene din subordinea Comisariatului Regional Suceava au realizat în primul semestru al acestui an, un număr total de 2453 acţiuni de control, din care 868 acţiuni de control planificate la obiective definite ca având impact major şi semnificativ asupra mediului, precum şi 1585 acţiuni de control neplanificate, în urma sesizărilor, petițiilor, reclamațiilor. În subordinea Comisariatului Regional Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu se află județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui.

Potrivit directorului coordonator al Comisariatului Regional Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu, Diana Croitoru, în urma acestor acţiuni de inspecţie, a fost aplicat un număr de 361 sancţiuni contravenţionale, din care 196 avertismente, 162 amenzi în valoare de 1.222,510 mii lei şi 3 suspendări de activitate. Din totalul de 162 amenzi contravenţionale 69 au fost aplicate persoanelor juridice şi 93 persoanelor fizice.

”Referitor la investiţiile şi lucrările în domeniul protecţiei mediului, situaţia cumulată la finele lunii mai 2009 indică un total realizat de investiţii în valoare de 462.184,076 mii lei din care 20.789,038 mii lei de la bugetele locale, 16.857,287 mii lei de la bugetul de stat, 94.783,678 mii lei din surse proprii şi 329.754,073 mii lei din alte surse”, precizează Diana Croitoru .

Aceasta mai spune că sumele totale planificate în anul 2009 de agenţii economici şi de consiliile locale pentru derularea lucrărilor cuprinse în programele pentru conformare/ planurile de acţiuni aferente autorizaţiilor /autorizaţiilor integrate de mediu şi/ sau a celor cuprinse în programele de etapizare aferente autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi pentru realizarea altor lucrări în domeniul protecţiei mediului, au fost de 1.308.643,984 mii lei din care 136.302,580 mii lei au fost alocate de consiliile locale, 338.821,753 mii lei provin din surse proprii ale agenţilor economici, 230.927,422 mii lei – de la bugetul de stat, iar 602.592,229 mii lei sunt atraşi din alte surse de finanţare.

Diana Croitoru a mai adăugat că echipe a câte 2 comisari au fost detaşate câte o săptămână pentru sprijinirea acţiunilor de control desfăşurate de Comisariatul Judeţean Constanţa al GNM, în special în zonele turistice ale judeţului Constanţa, pe toată perioada sezonului estival. La această acţiune participă prin rotaţie toate Comisariatele Judeţene ale GNM, conform programării întocmite de Comisariatul General.

loading...